ورود به کلاس جدید در سال تحصیلی جدید

 اولین روز آشنایی با دانش آموزانم خیلی خوب بود و آنها از

آشنایی که از سال قبل با من داشتند با دسته های گل پا به

کلاسم گذاشتند اشک شوق از چشمانم سرازیر شده بود و با

شوق بسیاری به آنها خوش آمد گفتم

اولین روز آشنایی  در سال تحصیلی بهترین روز برای معلم و

محصل است و هرسال مانند معلمی هستم که انگار اولین سال

کاریش می باشد .

این روز برایم خیلی دوست داشتنی است و بهترین روز زندگی ام

در طول سالهایخدمتم می باشد و آرزو دارم که همه ی معلمان

نیز مانند من این احساس را داشته باشند .

سال جدید تحصیلی را به شما عزیزان فرهنگی و دانش آموزان

عزیز تبریک می گویم وبرای همه ی معلمان آرزوی موفقیت و

پیروزی دارم.

/ 0 نظر / 6 بازدید