لالایی مادرانه دانش آموزان کلاسم

لالالا گل پونه          

 بابات رفته نگیر بونه     

      لالالا  گل فندق  

    لو لو   رفته توی صندوق   

   لالا لالا  گل بادوم  

 بارون اومد توی ناودون

لالالا گل نعنا       

   عزیزکم نمون تنها       

        لالالا گل لاله  دخترکم شکل ماه    

     لالا لالا  سیه چشمو بلند بالا 

                                هستی دادخواه

تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

لالالا کن بخواب خوابت قشنگه     

 مثل هر شب مهتاب هزارتارنگه   

  لالایی کن بخواب مامان بیداره     

 مثل هر شب لولو پشت دیواره

لالایی کن لالایی کن مامان تنهات نمی زاره  

    دوست داره دوست داره می شینه پای گهواره    

  لالایی کن بخواب چشمات قشنگه   مامان طاقت گریه تو نداره

لالا لالا لالا  لالا لالایی کن گل نازم    

     تو هستی همدم رازم 

  الهی باشی پاینده   مامان به تو دلش بنده  

  خدا باشه نگهدارت   امیرالمومنین یارت  

         الهه جان دختر نازم

 تصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.netتصاویر زیباسازی ، کد موسیقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نویسان ، تصاویر یاهو ، پیچک دات نت www.pichak.net

لالایی لالایی کن خوابت کنم من       

 

    علی گویم و بیدارت کنم من    

 

  لالا   لالا  این گهواره ی زرین  

 

  در این گهواره دارم طفل زیبا

 

لالا لالا گهواره  چوبی         

 

        در این گهواره دارم طفل خوبی    

 

    لالالالا  ای گل خشخاش   

 

 با با رفته  سفر خدا به همراش 

 

 زهرا روزبهانی

لالا لا لا  گل پونه گدا اومد در خونه  

    نونش دادم خوشش اومد 

  آبش دادم بدش اومد   

 لالالا لا  گل لاله یک گل دارم  به گهواره      

لالالا لا  گل خشخاش  بابات رفته خدا همراش

    لالالالا  گل عناب شدم از گریه ها ت بی تاب   

  لالالالا گل چایی بابات رفته  خونه دایی  فاطمه شجاعی

لالالا  گلم باشی     چرا  امشب نمی خوابی 

    لالالالا   گل گردو      بابات رفته به یک اردو    

   لالالالا    گل خشخاش   بابات رفته خدا همراش

لالالالا  گل پسته    بابات شده خیلی خسته    

  لالالا  گل سوسن    دلت شده برایش تنگ   

 لالالالا  گل پونه   بابات برگشت توی خونه     

لالالالا  شدی خندون     بابات اومد پیشت قربون  

   لالالالا  گلم باشی    عزیز مادرت باشی 

 مریم مرادی

 

لالالا گل لاله     مهتاب اومده بالا     موقع خواب همین حالا

     لالالالا   گل نی نی   خوابای خوب تو ببینی   

 روی ابرا  بنیشینی     مامان خوبت پیشت مونده

 قصه می خونه دونه دونه   

               محدثه دختر شادابم

لالالالا     گل گردو    بابارفته به یک اردو 

   لالالالا   گل لاله   بابا رفته خونه خاله 

    لالالالا گل پسته   بابا بار سفر بسته 

   لالالالا گل زیره   بچه ام آروم نمیگره 

   لالالالا  گل آلو    بچه ام خسته است و خوابالو   

  لالالالا  گل پونه    بابا رفته در خونه  

  لالالالا گل فندق    بابا رفته سر صندوق   

اتل متل لالالایی    گلم چه بی وفایی   

  لالالالا گل خشخاش     بابا رفته خدا همراش  

   لالالالا گل لاله   پلنگ در کوه می مانه 

 نرگس موسوی

لالالا گل باشی    بمونی همدمم باشی     

رفیق و مونسم باشی      بخوابی صبح زود پاشی   

   لالالایی فنجون لالالالا    قند تو قندون لالالالا  

نقل و نبات و کشمش    دهن با دندون لالالالا   

  لالالالایی  سینی لالا      قوری چنینی لالالا 

  شب شده وقت خوابه مامان و نی نی لالالا

لالالایی قوری لب طلایی  

 لالا لالا بکن تو سینی کنار قند و چایی 

   صبح که رسید بابا را     با قل قلت صدا کن

  غزل دختر نازم

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
مامانی

ممنون خیلی قشنگن