شب قدر

ما قرآن را، در شب قدر، فرو فرستادیم.

تو شب قدر را چگونه شبی می‌دانی؟

شب قدر، از هزار ماه بهتر است.

در آن شب فرشتگان و روح (جبرئیل)، به اذن خدا، همه فرمان‌ها و سرنوشت‌ها را فرود

می‌آورند.

آن شب، تا سپیده دمان، همه، سلام است و سلامت.

آن شب، که شاعر حافظ قرآن، با الهام گرفتن از قرآن، آن شب را “شب وصل” می‌نامد، و

نامه هجران را، در آن شب، طی شده و پایان یافته می‌خواند، کدام شب نورانی و دل

افروز است؟ شبی که باید در عاشقی ثابت قدم بود، در طلب کوشید، و بیدار ماند و دیدار

جست و احیا گرفت، و به نیایش پرداخت، و کار خیر کرد، و صالحات به جا آورد، و به

نیازمندان رسید، و دانایی طلبید، و مذاکره علم کرد؟ شبی که در آن، کاری بی‌اجر

نخواهد ماند؟ شبی که باید به یاد روی آن محبوب عزیز، و آن یار آواره از دیار، و پنهان

رخسار، با دردمندی‌های عاشقانه نالید، و دیدار روی او را از خدای طلبید؟ … کدام شب

عزیز است؟

/ 0 نظر / 34 بازدید