جدول بودجه بندی کتب درسی پایه دوم

جدول زمانبندی برای تدریس دروس پایه دوم ( پیشنهادی ) سال تحصیلی 94-93

       نام دروس

 

ماه

 

قرآن

 

هدیه های آسمان

 

فارسی

 

علوم

 

ریاضیات

 

مهر

 

15-2

 

23-12

 

14-2

 

21-12

 

18-1

 

آبان

 

25-16

 

37-24

 

30-15

 

37-22

 

36-19

 

آذر

 

40-26

 

49-38

 

48-31

 

53-38

 

54-37

 

دی

 

55-41

 

59-50

 

62-49

 

61-54

 

72-55

 

بهمن

 

71-56

 

71-60

 

77-63

 

69-62

 

90-73

 

اسفند

 

84-72

 

83-72

 

100-78

 

81-70

 

108-91

 

فروردین

 

92-85

 

87-84

 

105-101

 

89-82

 

126-109

 

اردیبهشت

 

103-93

 

95-88

 

114-106

 

103-90

 

144-127

 

همکاران محترم توجه داشته باشید که کتاب کار فارسی هماهنگ با کتاب فارسی تدریس شود و هریک از دروس علوم و هدیه های آسمان نیز را می توانید

 بر اساس موضوع تدریس  به صورت پیمایشی تدریس کنید سعی کنید طبق جدول زمانبندی تدریس کنید تا به موقع به دوره  دروس برسید

 به امید موفقیت روز افزون برای شما همکار تلاشگر

        گروه های آموزشی شهرستان بروجرد ( گروه پایه دوم )

/ 0 نظر / 31 بازدید