محرم ماه عزا رسیده

 

7bd6b0dac3783d45a148e85699cbce2f.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

ابی عبدالله (ع)
وقتی که بی قرار غمت رب العالم است
عبدی چو من به روضه توجان دهدکم است
من نوکر یکی دوشب تو نی ام حسین
هــر لحظه لحظه ی همه عمرم محرم است
دارم نیازها به درخانه ات ولی
گــریه برای تو به نیــازم مقـــدم است
اشکی که میطراود از عمق وجود من
ولله جــاودانه تر از چاه زمزم است
اشکی که خالصانه بریزد برای تو
احیا کننده ی دم عیسی بن مریم است
آنجا که روضه ی تو بود جنت من است
جنت برای من تو نباشی جهنم است

/ 0 نظر / 4 بازدید