تجلیل از مادر دانش

  امروز صدای زنگ در را شنیدم و با خود گفتم چه کسی است که این موقع به در

می کوبد با هزاران فکر رفتم و در را باز کردم فکر می کنید چه کسی بود ؟

از دیدنش خیلی خوش حال شدم آخر احساس خوبی پیدا کردم و فهمیدم که

مادرم ، مادر دانش .

یکی از دانش آموزان شش سال پیشم بود که بعد از آزمون امروزش به دیدنم

آمده بود و کارت پستالی را برای روز مادر برایم آورده بود آنقدر شاد شدم و فهمیدم

که هنوز بچه ها به یاد خاطره های کلاسی من را در حافظه دارند .

با چنان شوقی دانش آموزم آمده بود که احساس کردم فرزندم رابعد از سا ل ها دیده ام

و فهمیدم که کسی هست که قدر زحمات معلم را بداند و انگیزه ی مادر بودن در آموختن

علم و دانش را در من بالا برد .

در نوشته ی روی کارت این جملات بود که : معلم عزیزم ، مادر دوم من ، روزت مبارک

/ 0 نظر / 5 بازدید