درس آزاد

 برای تدریس درس آزاد باید به نکات زیر توجه کرد :

1- اولا باید حتما از فرهنگ و هنر شهری باشد که شما و دانش آموزتان در آنجا سکونت دارد.

2- دوما به صورت گروهی انجام شود یعنی در گروه های سه یا چهار نفر درباره فرهنگ و هنر شهر مورد نظر یک موضوع بدهید تا هریک از گروه ها درباره آن تحقیق کند و برای شما گزارش بیاورد .

3- دست نوشته ها را بررسی کنید و با کمک خود گروه ها دست نوشته ها را یکی کنید و یک متن برای درس آزاد تهیه کنید .

4- حالا هریک از گروهها متن خود را برای دیگر گروهها می خواند و همه ی کلاس با فرهنگ و هنر و هنرمندان آن شهر آشنا می شوند .

5- درضمن نکات دستوری و گوش کن و بگو و درست و نادرست و ... را نیز با هدایت شما دانش آموزان بنویسند .

6- در کتاب نوشتاری نیز باید بر اساس متن گفته شده تمرین برایش بنویسند .

نکته

همکار گرامی این درس خیلی مهم است و نباید در آن شعر و داستان و ... که ربطی به موضوع آن که قبلا گفته شد نوشته شود .

با صبوری و حوصله این درس را بدهید .

/ 1 نظر / 198 بازدید
محمد بذلي

وقـتـی دلـت گـرفـتـه وقـتـی غـمـگـیـنـی وقـتـی از زنـدگـی سـیـری حـواسـتـو خـیـلـی جـمـع کـن چــون طــعــمــه خــوبــی هــســتــی