بررسی اشکالات املایی برای استفاده در آزمون املا

 

شماره دانش آموزان

موارد املایی

1

2

3

4

 

1

غلط نویسی حرف ، نشناختن حروف

       

2

ننوشتن حرف « ع »

       

3

اشتباه در کلماتی مانند « زیاد »

       

4

اشتباه در نوشتن استثنای « خوا »

       

5

اشتباه نویسی کلمات دارای مصوب مرکب

       

6

اشتباه نویسی کلماتی مانند خود ، خورشید

       

7

نوشتن مصدر به جای « ی »

       

8

اشتباه در ترکیبات دارای ــِـــ ربط

       

9

اشتباه در ترکیبات دارای ( ی ) میانجی

       

10

اشتباه در نوشتن کلمات تنوین دار

       

11

اشتباه در نوشتن کلماتی مانند کبری ، حتی

       

12

اشتباه در نوشتن کلمات متشابه

       

13

اشتباه نویسی « ای » آخر تنها

       

14

جا انداختن حروف و کلمات ( کم نویسی حرف)

       

15

اضافه نویسی حرف

       

16

ننوشتن تشدید ( کم گذاشتن )

       

17

نوشتن تشددید ( اضافه گذاشتن )

       

18

جابه جا گذاشتن تشدید

       

19

اشتباه سمعی ـ تلفظی

       

20

کم یا زیاد نوشتن نقطه

       

21

جا به جا نوشتن نقطه

       

23

سرکش کم یا زیاد

       

24

متصل نویسی کلمات

       

25

جدا نویسی کلمات

       

26

نوشتن ــِـــ ربط به چای « ـه » یا « ه »

       

27

دندانه کم یا زیاد

       

28

اشتباه در نوشتن شکل ظاهری حروف

       

29

نوشتن « و » به جای « اُ»

       

30

کم یا زیاد نوشتن مد ( آ )

     

 

/ 0 نظر / 18 بازدید