نکات مهم در تدریس فارسی

خط تحریری را سخت بگیرید و مانند خط کتاب تدریس کنید .

3- در تمرینان کتاب فارسی چیزی نوشته نشود کتاب فارسی یک کتاب خوانداری است

و بیانی است برای تقویت قوه ی زبان می باشد .

4- از داستانها و شعرها و حکایتها فقط برای پرسش خواندن استفاده می شود و نمره هم

داده می شود و لازم نیست تکلیف نوشتاری و املا گفته شود و شما می توانید به عنوان

واحد کار به صورت خلاصه داستان را نقاشی کنند استفاده کنید .

5- موقع گفتن تکلیف همیشه رونویسی از یک درس ندهید و سعی کنید تکالیف روزانه

متنوع باشد و در آن از جمله ساختن ، داستان نویسی و تصویری استفاده شود .

6- یک دفتر برای انجام تکالیف کافی است و نیازی به داشتن چند دفتر نیست .

7- موقع گفتن املا سعی کنید در کلاس راه نروید چون تمرکز بچه ها به هم می ریزد

و موقع ادا کردن کلمات سعی شود کلمه کلمه گفته نشود چند کلمه در یک جمله

 و سعی کنید صدایتان زیاد بالا نباشد و بچه ها را عادت به گوش دادن با دقت کنید تا

در گفتن املا اذیت نشوید .

8- برای نمره دادن املا کلمات ( خ خ - خ - ق - ن ) نگذارید و از جملات توصیفی به کار ببرید و برای کسی که غلط دارد جملات تشویقی سپس جملات تذکر دهنده و جملات تمرین کردن کلمات نوشته شود .

/ 0 نظر / 226 بازدید