فعالیت برای آشنایی با اشکال هندسی

بعد از تدریس اشکال هندسی مربع ، دایره ، مستطیل و مثلث

برای  آشنایی بهتر و بیشتر می توان از دانش آموزان بخواهیم

برای جلسه ی بعدی این اشکال را در اندازه های مختلف روی

مقوا ببرند و به کلاس بیاورند .

سپس به هریک از دانش آموزان یک برگه ی می دهیم همراه با

یک چسب مایع و از آنها می خواهیم تا با اشکالی که دارند شکل

سازی کنند و با این کاردستی پی به استفاده ی این اشکال در

زندگی می برند .

فعالیت دیگر می توانیم از آنها بخواهیم که هر چیزی را که در

خانه شبیه به این اشکال است را در یک برگه نقاشی کنند و به

کلاس بیاورند .

فعالیت دیگر می توانیم خودمان اشکال هندسی را به کلاس

بیاوریم و به هرگروه بدهیم تا اشکال را طبقه بندی کنند و نام

هریک را زیر آن بنویسند .

/ 0 نظر / 8 بازدید