برگزاری جلسه دوم

دومین جلسه کارگاه آموزشی پایه دوم روز دوشنبه 93/8/5  در دبستان حافظ

برگزار خواهد شد .

اهم موضوعات این جلسه نقد و بررسی بخش دوم ریاضی و بر اساس بودجه بندی

تعداد دروس آبان ماه است

همکاران محترم هرگونه اشکالی دراین موضوعات دارند می توانند در این کلاس حضور

داشته باشند .

موفق باشید

/ 0 نظر / 23 بازدید