واحد شمارش

  باب = واحد شمارش خانه و مغازه
بارد= واحد شمارش کالای بسته بندی شده
برگذ= واحد شمارش کاغذ بدون جلد
تخته = واحد شمارش قالی – پتو – فرش
تیر = واحد شمارش فشنگ
جام = واحد شمارش شیشه و آینه
جفت = واحد شمارش کفش جوراب ، دستکش
جلد = واحد شمارش کتاب
جین = واحد شمارش مداد قرقره ، دکمه و
حبه = واحد شمارش قرص ، قند ، آب نبات
حلقه = واحد شمارش فیلم ، لاستیک ، چاه
دانه = واحد شمارش مداد گردو و
دست = واحد شمارش مبل ، ظروف
دستگاه = واحد شمارش رادیو ، تلویزیون ، دوربین
دسته = واحد شمارش گل و گیاه
دوجین = واحد شمارش بسته های ۱۲ تایی
دهنه = واحد شمارش مغازه
رأس = واحد شمارش حیوانات اهلی
رشته = واحد شمارش قنات ، گردن بند
سر = واحد شمارش گاو ، گوسفند ، گله
سکه = واحد شمارش انواع پول فلزی
شعله = واحد شمارش لامپ ، شمع
شیشه = واحد شمارش ظروف مایعات
طاقه واحد شمارش پارچه
عراده = واحد شمارش توپ ، تانک
فال = واحد شمارش چند عدد گردو
فروند = واحد شمارش وسیله نقلیه هوایی و دریایی‌
فقره = واحد شمارش چک ، سفته ، اسناد
قبضه = واحد شمارش چاقو ، تفنگ ، مسلسل
/ 0 نظر / 4 بازدید