ارزشیابی درس ریاضی

سؤالات درس ریاضی   پایه ی  دوم   آذر  ماه 89

نام نام خانوادگی :                                    نام پدر :                                شماره کلاس :                

1- 9 تا ده تایی می شود ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

36 برابر است با ـــــــــــــــــــــــ یکی و ــــــــــــــــــــــــ ده تایی .

10

10

2- به عدد روبرو نگاه کنید و تعداد شکل  را کامل کنید .             48

 

 

3- در بین اعداد زیر کدام عدد رقم هایش مثل هم است آن عدد را با حروف بنویسید

65-55-45-35-25           با حروف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4- قبل از عدد 89 چه عددی است .             90-89

5- نامساوی روبرو را بخوان   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  30 <45

6- در جای خالی علامت <=>    قرار دهید

  5          5-5            3+7         7+3            1 -4         2-4         28        40

7- در جای خالی عدد مناسب قرار     = 6+7               = ـــــــ+ 10 = 3+9                   

                                                       =   5+(ــــ +ــــــــ) = (5+6)+4

8- برای هر نام خط آن را بکشید .

 

خط شکسته باز               خط راست                        خط خمیده بسته

9- تساوی زیر را روی محور اعداد نشان دهید .                               = 8+6

10-  برای شکل روبرو دو جمع و دو تفریق بنویسید .

............................           ..........................

............................            ...........................

11- تفریق کنید .

                =9-17            = 9-9           =7-11              =8-16

12- دو عدد 2 و 17 را زیر هم بنویس و جمع کن

13- از یک نقطه چند خط راست می گذرد با رسم شکل .

                                                 .

14- دور اعداد زوج خط بکشید   .         9 -88-35-74

15-ادامه اعداد را بنویس                    -         - 22- 20

                                                -         - 35-30

16- علی 15 کتاب داشت اگر 9 کتاب را به مدرسه هدیه دهد چند کتاب برایش باقی می ماند ؟

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
قاصدک

با سلام و عرض خسته نباشید . وب لاگتان بسیار مورد استفاده من قرار گرفت با تشکر