3- خواندن متون فارسی اول و کتب داستانی

4- نوشتن کلمات با کمک حروف مثلا برای (سو ) کلمه بگوید و بنویسد.

ریاضی

1- نوشتن اعداد از صفر تا 99 با حروف و عدد به صورت پشت سر هم - دوتا دوتا - شمارش به سمت جلو و عقب -

2- انجام جمع و تفریق با جواب کمتر از 10

3-  تمرین جمع های ترکیبی اعداد مثلا چی با چی 3 میشه

4- خواندن ساعت با کلمات مانده و گذشته

5- تمرین جمع و تفریق با محور اعداد و شکل

امیدوارم شما ولی محترم بتوانید با کمک با فرزندتان به ما کمک کرده باشید

با تشکر فراوان

/ 0 نظر / 110 بازدید