برگزاری جشن قرآن به مناسبت عید قربان

امروز به مناسبت جشن عید قربان جشن ه قرآن درمدرسه برگزار

گردید و کلام نور با زیبایی بیان  فرشتگان کلاسم تلاوت شد و کلاسم

مانند ستاره ای در آسمان درخشید .

گلهای زیبای کلاسم مانند فرشتگان آسمانی در لباسهای زیبا همه ی وجود

خود را با کلام الهی پیوند دادند و در این جشن به فرمان الهی لبیک گفتند.

گلهای قشنگم عیدتان مبارک

زنده باشید و تندرست

/ 0 نظر / 35 بازدید