/ 4 نظر / 28 بازدید
سیده نیکی اطیابی

دوستت دارم معلم عزیزم[دست][ماچ][فرشته][لبخند][ماچ][بغل][هورا][رویا][خداحافظ][رویا][رویا][دلشکسته][قلب][خرخون]

سیده نیکی اطیابی

خیلی ممنون خانم گلم [لبخند][چشمک][قلب][گل][ماچ][بغل][پلک]

سیده نیکی اطیابی

[لبخند][سوال][تعجب][شیطان][فرشته][سبز][خمیازه][هیپنوتیزم][تلفن][وحشتناک][ناراحت][قلب][عصبانی][گریه][خرخون][ساکت][خوشمزه][دروغگو][تماس][عجله][چشمک][خجالت][مغرور][خنده][گل][قهر][متفکر][منتظر][کلافه][راک][نیشخند][زبان][عینک][خنثی][خواب][دلقک][اوه][افسوس][افسوس][افسوس][شکست][پلک][ماچ][نگران][ابرو][ابله][دست][اوغ][زودباش][تایید][بغل][دلشکسته][شرمنده][قهقهه][بازنده][گاوچران][گاوچران]شما فرشته روی زمینید