تمرین اعداد سه رقمی در پایه دوم ابتدایی

تکلیف روزانه با شمارش ازعدد 100 به صورت دلخواه مثلا 50 تا 50 تا یا 20 تا 20 تا با عدد

و حروف

تکلیف روزانه با شمارش به سمت عقب مثلا از عدد 450 به 350 بیست تا بیست تا با عدد و حروف به سمت عقب یا پایین بیاید . مثال 450 - 449 - 448 و ...

در کلاس با کمک چرتکه که ساخته دست فراگیر باشد معلم عددی را به هر دانش آموز می گوید و محصل با مهره های چرتکه عدد را می سازد و در دفترش با عدد و حروف می نویسد.

درکلاس معلم اعدادی را روی برگه می نویسد و به هرگروه می دهد تا با چرتکه بسازند

و بنویسند

 

معلم می تواند با کش و گیره و کارتهای عددی بالای تخته سیاه کارتهای عددی را با گیره روی کش آویزان کند و سه کارت سه کارت از بچه ها بپرسد .

 

معلم از بچه ها بخواهد که هریک درخانه کارتهای عددی بسازند و با خود بیاورند و هر میزبا کارتهای همد یگر اعداد سه رقمی بسازند و یا معلم سه کارت را انتخاب کند واز آنها بخواهد که اعداد سه رقمی بسازند و در اینجا بچه ها الگوی نظامدار را هم انجام می دهد .

 

معلم می تواند با سه قوطی کبریت خالی اعداد را روی قوطی کبریت بنویسد و به هر گروه بدهد و بچه ها با کنار گذاشتن قوطی کبریت ها عدد سه رقمی بسازد .

/ 0 نظر / 6 بازدید