آزمون بنویسیم پایه دوم ابتدایی

سؤالات درس بنویسیم  پایه ی دوم  آبان  ماه 89

1-هریک از شکل های (هـ ـهـ ـه ه ) رادر جای خالی قرار دهید .

نگا..........    - .......ـمیشه    - مـ......ربان

2-چهار کلمه بنویس که تشدید داشته باشد.

 

3-معنی کلمات زیر را بنویسید.

تازه :                                آهسته :                       هم کلاسی :                           مواظبت :  

4- چگونه از دندان هایت مراقبت می کنی ؟

 

5- کسی که نمی بیند ــــــــــــ است .کسی که نمی شنود ــــــــــــــــ است .

6- شکل « ی » در پایان کدام کلمه صدای «آ» می دهد باآن کلمه جمله بسازید.

دیدی کبری لانه ی روسری

 

7- شکل ( واو) در کلمات زی چه صدایی دارد ؟

موش ـــــــــــــــــ       گاو ــــــــــــــــــ      خوردن ــــــــــــــــــ    خواهر ــــــــــــــــــــ

8- جای خالی را پر کنید .

من به خانه ــــــــــــ.         ما به خانه ـــــــــــــــ.

توبه خانه رفتی .               ــــــــــــــ به خانه رفتید .

او به خانه ـــــــــــــ .     آن ها به ـــــــــ   ـــــــــــــ     

9- جای خالی کلمه مناسب قرار دهید .

کندو محل زندگی ـــــــــــــــــ است .

خواهرم مثل گل قشنگ و ــــــــــــــــ است.

10- جملات را کامل کنید .

کاش فاطمه زودتر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اگر او با من ــــــــــــــــــــ

11- با کمک کلمه ی داخل کمانک جمله را تغییر بده و دوباره بنویس .

پدرم از مسافرت برگشت (آن ها )

12- با کلمات زیر جمله بسازید .

میکروب :

لالایی :

مسواک :

تصمیم گرفت :

گهواره :

دندان :

مخصوص :

مواظب :

علی :

شنا :

/ 1 نظر / 28 بازدید
کورش

سلام - اگر میخواهی وبلاگت بیننده داشته باشه سوالات امتحانی و طرح درس بذار ، اینگونه مطالب خربدار ندارد