یادآوری ریاضی

در ماه مهر که شروع سال تحصیلی است معلمان عجله ای برای تدریس نداشته باشند

مثلا برای درس ریاضی مروری از سال گذشته داشته باشند از مهمترین عناوین اصلی که

باید مد نظر باشد بدین شرح می باشد :

1- یاد آوری عدد نویسی از صفر تا 99 .

2- شمارش عدد به سمت جلو و عقب و به صورت دوتا دوتا یا پنج تا پنج تا

3- یاد آوری ساعت

4- مهمترین عنوان مفاهیم ترکیبی اعداد یعنی جمعهای اساسی نوع اول از یک تا 9

که باید دانش آموزان مانند جدول ضرب این جمعها را یاد بگیرد .

سپس بعد از چند روز اولیه کتاب را تدریس می کنیم و آرام آرام کار می کنیم

تا بچه ها خوب یاد بگیرند و حتما برای ادامه کار به کتب راهنما و سی دی های

آموزشی که از طرف وزارتخانه در اختیار مدیران است استفاده کنید .

/ 0 نظر / 26 بازدید