روشی ابتکاری برای تمرین اعداد سه رقمی

 وقتی اعداد سه رقمی را آموزش دادید بعد از چند روز از دانش

آموزان بخواهید که اعداد 0 تا 9را روی کارتهای مقوایی

بنویسندسپس به صورت گروهی از آنها می خواهید که هریک

کارتهای خود را روی میز قرار دهد و با کارت های همدیگر اعداد

سه رقمی بسازد و  یک نفر مسئول نوشتن اعداد شود برای

نمونه :

 سه کارت 1و 9 و 4 را بر می دارند بعد کنار هم قرار می دهند و

اعداد سه رقمی می سازند این قدر باید با این کارت ها عدد سه

رقمی بسازند که دیگر نتوانند با این روش می توانید دامنه ی

خواندن اعداد سه رقمی را بالا ببرید و دانش آموزان را در

خواندن و نوشتن اعداد سه رقمی تقویت کنید .

 امید است این روش به شما کمک بزرگی کند برای همه ی شما

دوستان فرهنگی آرزوی موفقیت دارم

 

/ 2 نظر / 18 بازدید
رویای یباد ماندنی

با سلام ******** رنگین کمان رنگین کمان هفت رنگه چقدر رنگاش قشنگه بنفش به رنگ گل ها نیلی به رنگ دریا آبی به رنگ ساحل سبزش به رنگ دشت ها زردش به رنگ خورشید نارنجی به رنگ ببرها آخر کار قرمزه رنگ کلاس زیبا این هفت تا رنگ خوشگل وقتی که بارون می یاد آفتاب بهش بتابه پیدا می شن تو هوا ********* موفق باشید

رویای یباد ماندنی

با سلام ******** رنگین کمان رنگین کمان هفت رنگه چقدر رنگاش قشنگه بنفش به رنگ گل ها نیلی به رنگ دریا آبی به رنگ ساحل سبزش به رنگ دشت ها زردش به رنگ خورشید نارنجی به رنگ ببرها آخر کار قرمزه رنگ کلاس زیبا این هفت تا رنگ خوشگل وقتی که بارون می یاد آفتاب بهش بتابه پیدا می شن تو هوا ********* موفق باشید