برگزاری جلسه کارگاهی دی ماه

چهارمین جلسه کارگاهی پایه دوم ،  امروز در محل آموزشگاه رشد و عفاف با حضور 70 نفر همکاران مدارس شهر و روستا برگزار گردید. اهم موضوعات بررسی شده بدین شرح است:

1- رفع اشکال سوالات ریاضی ، بخش های هندسه و جمع و تفریق هاو الگو یابی

2-بررسی بخش چهار ریاضی ( معرفی اعداد سه رقمی )

3- ارائه چند تکلیف ریاضی در رابطه با تمرین اعداد سه رقمی

4- توضیح در باره ی چگونگی برگزاری آزمون ها ی کتبی - شفاهی در نوبت او ل

/ 0 نظر / 33 بازدید