فعالیت فوق برنامه ( بازی با کلمات مخصوص پایه دوم )

بازی امتیاز بیشتر با تعداد حرف های کلمه

توجه : این بازی و سرگرمی برای دانش آموزان پایه دوم ابتدایی می باشد

اولیای گرامی سلام

جدولی مانند ، جدول صفحه ی بعد تهیه کنید . ( تعداد خانه ها اختیاری است)  با اعضای خانواده دو نفره یا سه نفره و ... می توانید این بازی را انجام دهید. 

ابتدا با توافق سایرین موضوعی را در نظر بگیرید . برای مثال : نام حیوانات ، نام شهر ها و...

سپس هر یک از افراد با توجه به موضوعی که مورد توافق بوده ، کلمه ای را در ذهن خود در نظر بگیرد .  برای مثال فردی با موضوع نام حیوانات کلمه ی " شیر " را پیش خودش در نظر دارد .

به ترتیبی که افراد نشسته اند و با توافق هم بازی از یک سمت شروع می شود. 

نفر اول کلمه ای را در نظر گرفته، حرف اولش را هر کجای جدول که می خواهد می نویسد. 

نفر دوم و سوم نیز به همین ترتیب ادامه می دهند. 

وقتی دوباره نوبت به نفر اول رسید حرف دوم کلمه ی خود را در جدول یا به صورت عمودی یا افقی در ادامه ی حرف اول می نویسد و بقّیه نیز به همین ترتیب می نویسند.

بازی ادامه پیدا می کند تا افراد کلمه ی مورد نظر خود را در جدول کامل کنند . سپس به تعداد حرف های کلمه برای خود امتیاز ثبت می کنند. برای مثال اگر کلمه ی شیر را کامل کنند چون سه حرف دارد پس ۳ امتیاز کسب خواهند کرد.

همچنین توجه داشته باشید اگر فردی در حین بازی کلمه ی فرد دیگری را حدس زد می تواند زودتر آن را کامل کند و امتیاز شش را کسب نماید. از طرفی افراد می توانند کلمه مورد نظر دیگران را به کلمه ی دیگری تبدیل کنند و امتیاز آن را بگیرند. 

مثلاً : فردی می خواهد کلمه شیر را کامل کند اگر در جدول به این شکل نوشته باشد فرد دیگری می تواند با گذاشتن حرف " ت " در وسط، کلمه ی " شتر " را کامل کند و امتیازش را کسب نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای امتیازها نیز می توانید از جدول نمونه ی زیر استفاده کنید.

نام فرد:

نام فرد:

نام فرد:

نام فرد:

نام فرد:

امتیاز :

امتیاز :

امتیاز :

امتیاز :

امتیاز :

 

 

 

منبع : مدرسه نیوز

/ 0 نظر / 10 بازدید