نمونه چک لیست چند پایه

                                                                                                                                                                                    چک لیست و فهرست وارسی مشاهدات درس بخوانیم  پایه اول و دوم   و سوم   

در این چک لیست : گویه ( اهداف درس ) و ردیف ( شماره دانش آموزان) می باشد. همکاران می توانند در کلاس ها با پایه بیشتر نیز با اضافه کردن به لیست پایه ها و اهداف مورد نظر از این نوع چک لیست استفاده کنند.

 

گویه

                                                              ردیف

 

1

2

3

4

5

6

7

8

درس را به راحتی می خواند

پــا یــه  او ل

 

 

 

 

 

 

 

 

گوش کن و بگو را درست  نادرست را انجام می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

چند کلماتی که با " بان " است را نام می برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمه ربط " را "  را در جمله به کار می برد.

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات درس را به راحتی می نویسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

درس را به خوبی می خواند .

پـــا یــه   دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

به خوبی گوش می دهد و به خوبی پاسخ می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات دستوری و واژه آموزی را به خوبی پاسخ می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

برای شکل ی که صدای آ میدهد کلمه می گوید

 

 

 

 

 

 

 

 

به خوبی کلمات درس را می نویسد

 

 

 

 

 

 

 

 

کتاب بنویسیم را به خوبی انجام میدهد

 

 

 

 

 

 

 

 

درس را به راحتی می خواند

پـــا یــه  ســو م

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات مادر ابر باران را بخش و صدا می کند

 

 

 

 

 

 

 

 

صدای "ر" را می تواند با حروف مصوت ترکیب کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات را می تواند بنویسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانه را در جدول تشخیص می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

/ 2 نظر / 14 بازدید
احمد

سلام استاد سپاس از لطفتان

کریم

استفاده کردیم ،خوب بود. تشکر