املا هایی که در کلاس کار می کنم

7-      املا گروهی همراه با آموزگار : آموزگار از قبل جملاتی را که کلمات غلط دارد را آماده کرده بعد به گروه ها می دهد تا آن جملات را تصحیح

کنند .

8-      گفتن املا توسط دانش آموزان به معلم : معلم با رفتن به گروه ها از آنها می خواهد از متن کتاب یک جمله را به او املا بگویند سپس معلم

بعضی از کلمات را غلط می نویسد و نوشته ی خود را به گروه می دهد تا آن را تصحیح کنند .

9-      املای ترکیبی  : معلم می تواند بعد از چند ماه که از سال گذشته متن املایش را با ترکیبی از کلمات کتاب بخوانیم بگوید و این نوع املا باعث

ذوق بچه ها در کلاس می شود .

10-  طبقه بندی کلمات روی تابلو : معلم تعداد ی کلمه ی مشکل را روی تابلو می نویسد و سپس جدولی را زیر آن می کشد و یکی از حروف کلمات

را در جدول قرار می دهد و بچه ها با دیدن حروف کلمه مورد نظر را در جای خود قرار می دهد .

11-  و یا معلم کلماتی را از قبل روی کارت می نویسد و جدول را روی تخته می کشد و بچه ها با چسب کلمات را درجایگاه حرف خود قرار

می دهند.

12-  مثلا"  کلمه ی استراحت و معلم حرف ( ح ) را در جدول تعیین کرده پس دانش آموز باید دنبال کلمه ی باشد که حرف ( ح ) داشته باشد

پس کلمه ی استراحت را پیدا می کند و در قسمت ( ح ) قرار می دهد .

/ 1 نظر / 37 بازدید
ahmad

سلام استاد دستتون درد نکنه مطالبتون خیلی خوبن تشکر