تقدیر از دانش آموزان طرح جابربن حیان دبستان شاهد

امسال هم مانند سالهای گذشته دانش آموزانم در طرح جابربن حیان شرکت فعال

داشتند و مورد تقدیر مدیر پر تلاش آموزشگاه شاهد قرار گرفتند و تشکر فراوان از

مدیریت محترم داریم که درتمام فعالیتها دانش آموزان و معلمان را مورد تقدیر

قرار می دهند .

/ 0 نظر / 44 بازدید