انواع انشا هایی که در پایه دوم

 و آن را به شکل یک داستان در بیاورد .

2-  گزارش نویسی : در طی سال معلم دانش آموزان را برای گردش علمی یا بازدید از اماکن مقدسه و ... به خارج از مدرسه می برد و بعد از بازگشت از مدرسه دانش آموز باید گزارشی از جایی را که رفته است به معلم بدهد این گزارش در رابطه با چیزهایی است که در رابطه با اردو دیده است و آن دیده ها را به صورت نوشتار در می آورد .

نوع دیگر گزارش نویسی می تواند به صورت تحقیق باشد یعنی معلم موضوعی را به دانش آموز می دهد و دانش آ موز طی یک هفته یا بیشتر به درون جامعه می رود و با دیدن و پرسیدن درباره ی موضوع مورد نظر آن اطلاعات را به صورت گزارش برای معلم می آورد.

3-  نامه نگاری : یکی دیگر از انواع انشاهایی است که آموزگار می تواند آموزش بدهد در کتاب بنویسیم درباره ی نوشتن آدرس صحبت شده است که معلم در این قسمت می تواند نوشتن نامه را آموزش دهد و طرز پست کردن نامه را هم یاد بدهد .

4-  خلاصه نویسی از کتاب داستان : معلم بعد از توضیح چگونه یک داستان بلند را مختصر کند به دانشآموز کتابی از بدهد و بعد از خواندن آن خلاصه آن را بنویسد .

5-  خلاصه نویسی از کارتون های مورد علاقه : به دانش آموز می گوییم در یک روز تعلطیل به تلویزیون نگاه کند و یکی از کارتون هایی راکه می بیند خلاصه کند و بنویسد.

6-  نوشتن کتاب قصه : معلم می تواند نمونه ای از یک کتاب داستان را به بچه ها نشان دهد و توضیح دهد داستان را به شکل کتاب قصه بنویسید مثلا" تصویر را در بالای کاغذ و نوشته را در پایین کاغذ و هریک از اتفاقات موضوع را دریک کاغذ به تصویر بکشید ( با این کار دانشآموز خلاق می شود چون مجبور می شود در رابطه با موضوع مورد نظر نقاشی بکشد .)معمولا" بچه ها از کشیدن بعضی نقاشی ها طفره می روند و معلم با این کار می تواند باعث شکوفایی آنها بشود .

7-  درست کردن نشریه دیواری نیز در تقویت انشا نویسی موثر است معلم می تواند موضوعی را به یک گروه از دانشآموزان بدهد و آنها برای موضوع اطلاعات بیاورند .

در ادامه ی تدریس این انشا ها معلم می تواند در فعالیت هایی که به دانش آموز می دهد از او بخواهد برای هرفعالیت  که به صورت نقاشی یا کاردستی انجام می دهد جملاتی را بنویسد .

 

/ 0 نظر / 20 بازدید