جشن تولد

هدیه های آسمان کتابی است که سرشار از زیبایی و شادی است و دانش آموزان به این کتاب خیلی علاقه نشان می دهند .

من هم که یک معلم هستم به قدری این کتاب را دوست دارم که تا زمانی که به تدریس عناوین آن نرسیده ام برایش برنامه ریزی می کنم .

مثلا" درس جشن که درباره ی معرفی خاتم پیامبران است و آشنایی فراگیران با این پیامبر می باشد معلم می تواند برای زیبایی کارش از قبل دانش آموزان را برای برگزاری تولد در کلاس آماده کند و دانش آموزان از نزدیک جشن تولد را ببینند .

من هر ساله برای دانش آموزان کلاسم کیکی تهیه می کنم و بچه ها هم وسایل تزیینی را می آورند و به صورت نمادین برای میلاد خاتم پیامبران جشن می گیریم .

 به قدری بچه ها در این جشن خوش حال می شوند که از شادی آنها بسیار شاد می شوم .

در پایان جشن از آنها می خواهیم گزارشی از جشن بر پاشده را نقاشی کنند تا خاطره ی خوش آن بر ای همیشه در ذهنشان بماند .

/ 0 نظر / 14 بازدید