نمونه ای از یک آزمون عملکردی ( شناسایی )

یک نمونه آزمون عملکردی برای کلیه دانش آموزان

شماره ردیف همان شماره ی دانش آموزان می باشد

موضوع : بخوانیم   هدف : شناسایی حروف الفبا    مکان : کلاس   تعداد : 36  

تاریخ : 19/7/90

 برگه هایی از حروف الفبا به شش گروه شش نفره داده شد و از هر گروه

خواسته شد که ابتدا نام گروه و اعضای گروه ر ا بنویسند سپس این موارد را

پیدا کنند

 1- حروف دو شکلی را به رنگ قرمز کنید 2- حروف یک شکلی را سبز کنید 3-

حروف چهار شکلی را آبی کنید .

 موضوع : املا و بنویسیم :  هدف : شناسایی کلماتی که شکل ی صدای ای ،

ی  و آ دارند  مکان مدرسه  تعداد 36 نفر  تاریخ 19/7/90

 از درس خدای مهربان ابتدا کلماتی که شکل ی در آن صدای ایـ می دهد را پیدا

کنید سپس کلماتی را که شکل ی صدای ی بدهد و در آخر کلماتی که شکل ی

 صدای آ بدهد .

               

   پاسخ ها

 

 

 

ردیف

 

به خوبی حروف دو شکلی و یک شکلی و چهار شکلی را پیدا کرد

بخشی از حروف را پیدا کرد /

تعداد کمی از حروف را توانست پیدا کند

با راهنمایی معلم حروف را پیدا کرد

قادر به انجام کار نمی باشد .

همه ی کلماتی که شکل ی در آنها سه صدا دارد را به راحتی پیدا کرد

بخشی از کلمات را توانست پیدا کند .

تعداد خیلی کمی را توانست پیدا کند .

با راهنمایی معلم توانست بخشی از کلمات را پیدا کند

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
/ 0 نظر / 78 بازدید