بوی پاییز بوی درس

بوی پاییز بوی درس می آید

صبح های پاییزی وقت تلاش و کوشش درس

صدای معلمان ، صدای  زنگ تفریح  می رسد

همگی منتظر اول مهر می باشیم

دیدن همکلاسی و معلم دیدنی است

دیدن دفتر نو کتاب نو مداد نو دیدنی است

بوی مهر زیبااست بوی زنگ تفریح چه قدر شنیدنی است

همگی منتظر ماه مهریم  همگی منتظر ماه مهریم

/ 0 نظر / 51 بازدید