اشعاری از لالایی های دانش آموزان کلاسم

( تارا   اکبری )                        

لا لا لا لا    گل نازم به خواب رو سینه بازم                        

  لا لا لا لا    گل پسته بابات رفته شدم خسته

لا لا لا لا    گل فندق  بابات رفته سر صندوق                       

  لا لا لا لا  گل آبی چرا امشب نمی خوابی

لا لا لا لا    گل زردم نبینم درد فرزندم                               

  لا لا لا لا  گل خشخاش بابات رفته خدا همراش

لا لا لا لا  گل نعنا بابات رفته شدم تنها                                 

 لا لا لا لا  گل زیره چرا خوابت نمی گیره

لا لا لا لا  گل عناب شدم از گریه هات بی تاب                      

  لا لا لا لا  گلم باشی تسلای دلم باشی

 

( ستایش گودرزی دختری به لطافت گلبرگ های گل رز)

لا لا لا لا   گل آلو

درخت سیب   زردآلو 

درخت سیب را آب برده

دل بچّه را خواب برده 

لا لا لا لا  گلم هستی

همیشه در برم هستی

/ 0 نظر / 6 بازدید