تاریخچه پرچم ایران زمین

پرچم زمان کوروش کبیر 559 سال پیش از میلاد
 
 

درفش کاویانی
 پرچم در دوره شاه طهماسب
 دوره شاه صفی دوم
 دوره نادرشاه
 دوره علی قلی شاه عادل
 

دوره آغا محمدخان قاجار
 دوره محمد شاه قاجار
 
 

دوره ناصرالدین شاه
 

دوره رضاخان و پسرش (پهلوی سابق)
 دوره حاضر (جمهوری اسلامی ایران)
 
 
/ 0 نظر / 4 بازدید