تاريخ : ۱۳٩٠/٩/٢٧ | ۸:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد

وقتی به بخش مواد 2 یعنی مفاهیم حجم و جرم می رسیم شاید خیلی از همکاران

فکر کنند این مفاهیم بسیار ثقیل است و در یادگیری آن بچه ها دچار مشکل می شوند.

ولی برای راحتی تدریس حتما" به روش تدریس علوم دوم ابتدایی سری بزنید خیلی زیبا

با انجام فعالیت می توانید این مفاهیم را آموزش دهید .

مثلا" عکسی که چند دانش آموز را با بادکنک در کتاب نمایش داده است دارای مفهوم

است و باید معلم از روز قبل به هریک از بچه ها بگوید با خودشان بادکنک بیاورند


بعد در کلاس هرکسی به اندازه ی توانش بادکنک را باد کند سپس معلم می پرسد

کدامیک از بادکنک ها باد بیشتری دارد وبچه ها پاسخ می دهند و بادکنکی را که بادش از

همه بیشتر است را نشان می دهند بعد می پرسد کدامیک باد کمتری دارد و بچه ها

دوباره نشان میدهند و در ادامه معلم می پرسد چرا بادکنک مثلا" آبی باد بیشتری دارد و

همه می گویند برای اینکه هوای بیشتری در آن است و در اینجا معلم با گفتن اینکه هر

چیزی که جای بیشتری را بگیرد پس آن ماده حجم بیشتری دارد و در ادامه به وسایل

کلاس نگاه کنند و معلم با پرسش از آنها می خواهم که حجم مواد را بگویند ..: Weblog Themes By M a h S k i n:.