تاريخ : ۱۳٩٠/٩/٢٧ | ۸:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد

 باید در ظول یکی دو هفته جمع و تفریق عدد 10 را با دانش آموزان مانند جدول ضرب کار

کنیم . سپس برای روز تدریس از آنها می خواهیم که از روز قبل با خود نی ،چوب کبریت

بیاورند بعد می گوییم با چوب ها یک دسته ی ده تایی درست کنند و مثلا" شش یکی

بعد می گوییم اگر بخواهیم 7 چوب کبریت برداریم چه باید بکنیم میگویند باید از دسته ی

ده تایی برداریم چون در تعداد یکی ها تعداد کم می باشد و کم می آوریم بعد


به مقدار هفت عدد چوب از دسته ی ده تایی برمی دارند و سه عدد باقی می ماند بعد

سه عدد را روی شش عدد قرار می دهیم که جمع آن می شود 9 عدد پس اگر از عدد16

7 تا برداریم 9 تا می ماند .

چند ین روز این برنامه را در کلاس انجام دهید و عجله نکنید که درس را زود بدهیم چون

پایه ی تفریق با انتقال در پایان کتاب می باشد .

بعد از اینکه خوب بچه ها توانستند این موضوع را یاد بگیرند تمرینات کتاب را حل کنند.: Weblog Themes By M a h S k i n:.