تاريخ : ۱۳٩۳/۸/٦ | ٦:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد

این کارگاه در مورخ 5 آبان با حضور معلمین پایه دوم برگزار گردید

در این جلسه بخش دوم ریاضی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و چگونگی تدریس

جمع های اساسی نوع دوم با روش های زیر انجام می شود  :

روش های کلاس اول

 1- روش شکل کشیدن

2- روش محور

3- روش چوب خط

 روش های کلاس دوم

1- روش جمع های دو قلو

2- روش کمک با دسته های پنج تایی

3- روش کمک ابا دسته های ده تایی

این سه روش بالا خیلی مهم می باشد و بچه ها به مرور باید به این روشها برسند.

روش جمع دو قلو

ابتدا جمع هایی را روی تابلو می نویسیم که مثل هم هستن مثل 6+6 و 7+ 7

سپس یک عبارت می نویسیم مثلا =8+6  سپس به بچه های می گوییم که

کدام جمع دو قلو به این عبارت نزدیک تر است می گویند 6+ 6 بعد می گوییم

در هر دو عبارت عدد 6 یکی است ولی عدد 8 دو واحد از 6 دومی بیشتر است اگر

جواب جمع دو قلو 12 می باشدپس دو واحد به عدد 12 اضافه می کنیم

و جواب 14 می شود .

روش کمک با دسته های 5 تایی :

عبارت = 6 +8 را می نویسیم سپس می پرسیم که عدد 8 از چه ترکیبی درست

شده است و ممکن است پاسخ های متعددی بدهند آنقدر می پرسیم که


به ترکیب 3+5 برسند سپس ترکیب 6 را می پرسیم تا به ترکیب 1 + 5 می رسند بعد

می گوییم ابتدا دو عدد 5 را جمع می کنیم سپس 1 و 3 را جمع می کنیم بعد جواب

هر دو را با هم و به عدد 14 می رسیم.

روش کمک با دسته ده تایی :

 عبارت 9 +8 را می نویسیم و(توجه داشته باشید که باید از قبل جمع ترکیبی عدد 10

را کار کرده باشید ) می پرسیم که چند واحد به 8 اضافه کنیم که 10 شود آفرین دو

واحد ، دو واحد را از عدد 9 گرفتیم باقی مانده آن 7 می شود پس 10 با 7 می شود

17.: Weblog Themes By M a h S k i n:.