تاريخ : ۱۳۸٩/۸/۱٥ | ۸:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد

 

1-      نوشتن کلمات به صورت در هم ریخته و مرتب کردن آن توسط بچه ها و ساختن جمله .

 

2-      ساخت کلمات با حروف یک کلمه مثلا : قصه : که با حرف ق ، کلمه قبل و با حرف ث  ،کلمه ی مثل و با حرف ـه کلمه ی لانه را می توان

ساخت سعی شود به دانشآموز گفته شود که کلمات از درس پیدا شود .

3-      نوشتن متن املا روی تابلو ( در اوایل سال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ) و تمرین از روی آن و تجزین و تحلیل کلمات سپس تابلو

 

 را پاک کرده همان املا را برای آنها قرائت می کنیم .

4-      نوشتن جملات ناقص و کامل کردن آن از روی متن کتاب .

5- پیدا کردن کلمات با حروف داده شده و ساخت جمله یا داستان توسط 10 کلمه انتخابی .

6-      تمرین املا قبل از نوشتن املا : ابتدا معلم به مدت 10 دقیقه از متنی که می خواهد املا بگوید را با بچه ها تمرین می کند یعنی کلماتی را که

بچه ها اشکال دارند یا کلماتی را که صدا های مختلف دارند را از بچه ها می پرسد سپس املا را می گوید .


7-      املا گروهی همراه با آموزگار : آموزگار از قبل جملاتی را که کلمات غلط دارد را آماده کرده بعد به گروه ها می دهد تا آن جملات را تصحیح

کنند .

8-      گفتن املا توسط دانش آموزان به معلم : معلم با رفتن به گروه ها از آنها می خواهد از متن کتاب یک جمله را به او املا بگویند سپس معلم

بعضی از کلمات را غلط می نویسد و نوشته ی خود را به گروه می دهد تا آن را تصحیح کنند .

9-      املای ترکیبی  : معلم می تواند بعد از چند ماه که از سال گذشته متن املایش را با ترکیبی از کلمات کتاب بخوانیم بگوید و این نوع املا باعث

ذوق بچه ها در کلاس می شود .

10-  طبقه بندی کلمات روی تابلو : معلم تعداد ی کلمه ی مشکل را روی تابلو می نویسد و سپس جدولی را زیر آن می کشد و یکی از حروف کلمات

را در جدول قرار می دهد و بچه ها با دیدن حروف کلمه مورد نظر را در جای خود قرار می دهد .

11-  و یا معلم کلماتی را از قبل روی کارت می نویسد و جدول را روی تخته می کشد و بچه ها با چسب کلمات را درجایگاه حرف خود قرار

می دهند.

12-  مثلا"  کلمه ی استراحت و معلم حرف ( ح ) را در جدول تعیین کرده پس دانش آموز باید دنبال کلمه ی باشد که حرف ( ح ) داشته باشد

پس کلمه ی استراحت را پیدا می کند و در قسمت ( ح ) قرار می دهد ..: Weblog Themes By M a h S k i n:.