تاريخ : ۱۳٩۱/۸/۱٢ | ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد

1- حروف الفبا را بنویسید .

2- کدام حروف
در الفبا یک شکل دارد ؟ .....................................................

3- کدام حروف
در الفبا سه نقطه دارد برای هر یک از حروف یک کلمه بنویسید .

4- جملات زیر
را کامل کنید .

  الف ) من  هر روز ...................... قرآن بخوانم      

   ب ) خرس کوچولو با دست های کثیفش
.................. خورد .

5- به آخر کدام
یک از کلمات می توان « ای » اضافه کرد ؟

   گروه – ایستاده – نوشته – نگاه – اشاره              

 

 

 

6-
چهار کلمه بنویسید که با « هم » شروع شود .      

7- به کسی که سواد داشته باشد ، ................. می گوییم .

  به کسی که حجاب داشته باشد ،.......... می گوییم .

8- شکل ( واو )در کلمات زیر چه صدایی می دهد ؟   حوض .............   خواب ................    وزیر .......... روشن ............. موش ..........  وقتی .......

9- با سه کلمه ی ( مسجد – درخت – مردم ) یک جمله ی زیبا بنویسید .

10- کسی که هنر ندارد ، ........................... است .

    کسی که نظم ندارد ،.........................  است .

11- کلمات رامرتب کن و جمله را بنویس .

 موجودات – میکروب ها – خطرناک هستند              ..............................

12- ادامه ی داستان را بنویسید.   

یک روز صبح زودبا مادرم. .................................................................................................................

13-با کلمات زیر جملات زیبا بسازید .

 

 ایران عزیز           .......................................................................

امام جماعت               ...............................................................................

رایانه      .: Weblog Themes By M a h S k i n:.