تاريخ : ۱۳٩۱/٧/۱٤ | ۳:۳٩ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه پایه دوم و چهارم ابتدایی بروجرد

انشای فارسی (20 نمره)

- ارزش یابی تکوینی (20 نمره)

10 نمره ،نوشتن موضوع انشا + 10
نمره طرح پرسش هایی از فعالیت های انشایی و نگارشی کتاب مهارت های نوشتاری و پرسش
های نگارشی معلم ساخته .

- ارزش یابی پایانی (20 نمره)

10 نمره، نوشتن موضوع انشا + 10
نمره طرح پرسش هایی از فعالیت های انشایی و نگارشی کتاب مهارت های نوشتاری وپرسش
های نگارشی معلم ساخته .

* نمره ی نهایی :

میانگین ارزش یابی تکوینی و
پایانی (20= 2 ÷40 =20+20)

لازم است در ارزش یابی نگارش و
انشا به موارد زیر توجه شود :

1) به کارگیری واژگان مناسب و
تعبیرها و ترکیب های خوش ساخت

2) به کارگیری درستِ نکته های
نگارشی ، دستوری و املایی.

3) توانایی بهره گیری از نکات
آموزشی مطرح شده در کارگاه نویسندگی

4) بیان و توصیف دقیق مشاهدات
.

5) پیراسته ، ویراسته و پاکیزه
نویسی .

6) استفاده از آیات و روایات
متناسب با موضوع.

7) به کارگیری و استفاده مناسب
از ضرب المثل ها و اشعار مناسب.

8) رعایت نظم منطقی و پرورش
موضوع.    

9) تاکید و توّجه به استفاده
از جمله های نو و خلاق.

10) بهره گیری از تخیل و عناصر
زیبایی سخن.

11) در صورت برخورداری نوشته از فضای خلاقانه و نگاه نو ، می توان از برخی کاستی های ظاهری و کم اهمیّت مانند خط خوردگی ها ، چشم پوشی کرد..: Weblog Themes By M a h S k i n:.