روش های جذاب املا گویی


در هنگام تصحیح کردن املا، معلم صحیح لغات را نمی نویسد و دانش آموزان خودشان درست لغات را از کتاب پیدا کنند و بعد ما به آن املا نمره می دهیم. یعنی، ابتدا دور کلمات اشتباه خط می کشیم و صحیح آن را بچه ها می نویسند و ما به صحیح نوشتن آنها نمره می دهیم.

 

در مواقعی که شاگردی ضعیف است و در املا پیشرفت چندانی ندارد، می توان در هنگام دیکته دانش آموز ضعیف را کنار دانش آموز قوی نشاند تا بعضی از لغات را که برایش مشکل است، با مشورت بنویسد. در نتیجه دانش آموز ضعیف، هم آن لغت را به خوبی به ذهن می سپارد و هم با افت نمره به طور مکرر مواجه نمی شود. البته این روش نباید به طور تکرار و همیشگی باشد.

در هنگام تصحیح کردن املا، معلم صحیح لغات را نمی نویسد و دانش آموزان خودشان درست لغات را از کتاب پیدا کنند و بعد ما به آن املا نمره می دهیم. یعنی، ابتدا دور کلمات اشتباه خط می کشیم و صحیح آن را بچه ها می نویسند و ما به صحیح نوشتن آنها نمره می دهیم.

روش دیگر این است که معلم بهتر است متن دیکته را قبل از املا برای بچه ها بخواند، ولی بچه ها چیزی ننویسند و تنها گوش دهند. بعد از املا هم باید متن مجدداً خوانده شود، یعنی در هر املا کل متن باید سه بار خوانده شود.

در صورت دیگر املا، می توان شفاهی دیکته را خواند و بچه ها لغات مهم آن را در هوا بنویسند.

نوع دیگر املا می تواند چنین باشد که شاگرد پشت سری کلمات را با انگشت روی پشت فرد جلویی بنویسد و شاگرد جلویی از روش حرکت انگشت فرد عقبی بتواند لغات را بفهمد و بنویسد که این یک نوع بازی و املا است.

در روش دیگر به بچه ها می گوییم روزنامه با خود به کلاس بیاورند و لغات را ببرند و از لغات بریده شده یک بند املا برای ما درست کنند و بر روی ورقه بچسبانند. یا این روش می تواند به صورت گروهی هم در خانه انجام گیرد..

می توان املایی را به صورتتایپ کرده بدون نقطه، بدون تشدید و یا به صورت لغات ناقص به دانش آموزان داد تا آنان در جای مناسب نقطه بگذارند و یا تشدید قرار دهند یا لغات ناقص را کامل کنند.

می توان دیکته را به صورت لغات صحیح و غلط در کنار هم قرار داد تا بچه ها کلمه غلط را خط بزنند.

روش دیگر املا می تواند به صورت تصویری باشد. یعنی چندین شکل را به دانش آموزان بدهیم تا آنان املای صحیح آن را بنویسند.

املا به صورت گروهی: به این شکل که بچه ها را به گروه های 5 یا 6 نفره تقسیم می کنیم و در هر گروه، هر خط را یک نفر از گروه می نویسد و در انتها نمره گروهی می دهیم و آن املا در پوشه کار گروه ها قرار می گیرد.

هر گروه یک متن املا با کمک تمام اعضای گروه خود می نویسد و ما املای همه گروه ها را جمع آوری کرده و می خوانیم و سپس یا بهترین متن دیکته را به کل کلاس می گوییم و یا از هر گروه یک پاراگراف انتخاب کرده و دیکته تلفیقی تهیه کرده و به کل کلاس، دیکته می گوییم. در این صورت متن دیکته را بچه ها انتخاب کرده اند.

بچه ها را گروه بندی می کنیم و سپس هر گروه متن دیکته ای را می نویسد و برای گروه دیگر می خواند تا آن گروه بنویسند. دیکته گروه به گروه نام دیگر این دیکته است.

در روش دیگر، باز بچه ها به گروه های 5 یا 6 نفره تقسیم می شوند. 10 کلمه مهم از درس انتخاب می کنیم و از بچه ها در گروه ها می خواهیم که هر کدام جمله ای را در ارتباط با درس بنویسند و از کلمات مهم مورد نظر استفاده کنند و هر گروه جملات خود را کنار هم گذاشته و یک متن کوتاه و زیبا بسازد.

املای تقویت حافظه: بدین صورت که معلم متنی را روی تابلو می نویسد .بعدمتن را برای دانش آموزان می خواند و سپس روی نوشته هایش روی تابلو پرده می کشد و بچه ها باید هر آنچه از متن فهمیده اند را بنویسند. سپس معلم پرده را از روی نوشته ها برمی دارد و بچه ها متن خود را با متن تابلو مقایسه کرده و به خود امتیاز دهند.

روش دیگر، می تواند استفاده از آینه باشد که کلمات را بر عکس روی تابلو بنویسیم و بچه ها با آینه درست آن را بنویسند و یا صحیح آن را بخوانند.

دیکته آبکی: روش دیگر، استفاده از آب و محیط حیاط مدرسه است. بدین ترتیب که بچه ها به صورت انفرادی و یا گروهی با خود آب پاش به مدرسه می آورند و با آب دیکته را روی زمین بنویسند و گروهی نوشته های خود را تصحیح کنند.

روش دیگر در تصحیح املا این است که دانش آموزان با اشتباهات خود جمله بسازند و یا دیکته به صورت جمله سازی از لغات مهم درس باشد. (پایه اول از دیماه به بعد)

کلمات مهم یا مشکل درس را روی پارچه بنویسند و سپس با خمیر و یا نخ و سوزن کلمات را بسازند و یا بدوزند که در این صورت املا با هنر و بازی توأمان می شود (یادگیری تلفیقی)

دانش آموزان از اشتباهات خود در املا، کلمات هم خانواده، متضاد و یا هم معنا بنویسند.

برای آشنایی دانش آموزان با انواع صداها و لهجه ها در هنگام دیکته گفتن و از این که بچه ها تنها به صدا و لحن معلم خود خو نگیرند، معلم می تواند از اطرافیان خود بخواهد تا متن املا را بر روی نوار بخوانند و صدای خود را ضبط کنند و سپس آن متن را به کلاس بیاورد و بچه ها از روی آن نوار دیکته بنویسند و در هنگام ارزشیابی پایانی و یا هر زمان دیگر بچه ها دچار مشکل نشوند.

همکاران معلم می توانند در املاهای کلاسی جای خود را تعویض کنند و به بچه های کلاس های دیگر املا بگویند تا بچه ها با انواع صداها و لحن و گویش در دیکته آشنا شوند.

دانش آموزان می توانند به والدین خود دیکته بگویند و والدین ضمن هماهنگی قبلی با معلم در املای خود چندین کلمه را اشتباه بنویسند تا بچه ها آنها را تصحیح کرده و به پدر و مادر خود نمره دهند.

بچه ها می توانند به معلم خود دیکته بگویند. هر گروه یک پاراگراف به معلم بگوید و در انتها گروه ها ورقه معلم را تصحیح کنند و یا هر گروه پاراگراف مخصوص به خود را تصحیح کند. البته بهتر است معلم چند کلمه را عمداً اشتباه بنویسد.

برای والدین بی سواد، فرزند می تواند صدای خود را ضبط کند و از روی صدای خود به خودش دیکته بگوید یعنی صدای ضبط شده خود را جایگزین صدای اولیای خود که بی سواد هستند، نماید.

یکی دیگر از روش ها برای تصحیح املا این است که می توان املا را به بچه ها داد تا تصحیح کنند، ولی در نهایت نمره نهایی را معلم بدهد و یا دانش آموزان تصحیح کننده با مداد کنار دفتر فرد، نمره بگذارند و بعد معلم، نمره خود را با نمره ای که دانش آموزان داده مقایسه کند.

معلم لغاتی را بر روی مقوا می نویسد وآن را به تابلو نصب می کند و زمان کوتاهی وقت می دهد تا دانش آموزان کلمات را به دقت نگاه کنند و سپس مقوا را برمی دارد. در این جا بچه ها هر آنچه از لغات در ذهنشان مانده است را می نویسند و معلم ضمن تصحیح املای فراگیران؛ دقت آنان رانیز س سنجد..

دانش آموزان املا را در هوا بنویسند و ما هم در هوا تصحیح کنیم نه با قلم و روی کاغذ.

روش دیگر املا که همراه با بازی هم است، این است که دانش آموزان با گچ روی زمین مدرسه و حیاط مدرسه دیکته بنویسند و سپس حیاط را دسته جمعی بشویند تا آثار گچ حیاط مدرسه را کثیف نکند.

معلم می تواند املا را بر روی چندین کارت بنویسد. بعد کارت ها را بین گروه ها تقسیم گرده تا تمام گروه ها کارتها را ببینند. سپس کارت ها را جمع کرده و از روی آنها دیکته بگوید

لازم به یادآوریست روش های املا که به عنوان نمونه بیان گردید را نباید به عنوان روش واحد تلقی کرد. اگر هر روشی بیشتر از اندازه استفاده گردد، ارزش آموزشی خود را از دست می دهد. لذا همکاران گرامی بنا به ضرورت و با در نظر گرفتن شرایط، روش های متنوع املا را به کار گیرند تا عواقب آن نظیر اضطراب ؛ترس؛ و .... دردانش آموزان کاهش یابد.

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

چند تجربه در جذب دانش آموزان به آموزش قرآن کریم


تا حد امکان سعی می‏کردم، کلاس قرآن در نمازخانه مدرسه برگزار شود.این مسأله سبب می‏ شد که کلاس از حالت یکنواخت درسی خارج شود و شکل مخصوص کلاس قرآن به خود بگیرد.

 

در آموزش قرآن کریم، در هر مرحله‏ای، اعم از آموزش روخوانی و روان‏خوانی یا مفاهیم و مانند آن، باید سعی شود که علاقه دانش‏آموزان نسبت به درس و کلاس افزایش یابد و شور و شوقی برای این کار در آن‏ها به وجود آید.این اشتیاق با راه‏هایی که معلم در کلاس پیش می‏گیرد و روش‏هایی که به اجرا درمی‏آورد، باید زیادتر شود و تا پایان درس و کلاس باقی بماند.

 برای این کار، علاوه بر روش‏ها و مهارت‏هایی که در کتاب‏های روش‏ها، فنون و مهارت‏های تدریس نوشته شده است، گاه تجربه‏ های یک معلم هم می‏تواند برای معلمان و دبیران دیگر کارساز و مشکل‏ گشا باشد که در حد امکانات و توان، در کلاس خود آن‏ها را اجرا کنند.

مواردی که در ذیل می‏ آید، تجربه‏ هایی هستند که در طول سال‏های تدریس درس قرآن به دست آمده و در کلاس درس اجرا شده ‏اند؛آن‏ هم در کلاس‏های بالای 40 نفر دانش ‏آموز، در جنوب و مناطق جنوبی شهر تهران، که انشاء الله برای همکاران عزیز و ارجمند و معلمان قرآن، مفید واقع شود.

 برگزاری کلاس قرآن، خارج از کلاس درس:

تا حد امکان سعی می‏کردم، کلاس قرآن در نمازخانه مدرسه برگزار شود.این مسأله سبب می‏ شد که کلاس از حالت یکنواخت درسی خارج شود و شکل مخصوص کلاس قرآن به خود بگیرد.البته در یکی دو مدرسه هم که مسجد در کنار مدرسه یا 
نزدیک مدرسه بود، ضمن هماهنگی با هیأت امنا و امام جماعت مسجد و مدیر مدرسه، بیش‏تر کلاس‏ها را در مسجد برگزار می‏ کردم.

2.استفاده از رحل برای تلاوت قرآن کریم.سعی می‏کردم که به تعداد دانش ‏آموزان، رحل تهیه شود؛حال به صورت خرید یا در صورت امکان، امانت یا به هر شکل ممکن دیگر.در بعضی از کلاس‏ها هم که رحل به اندازه کافی نبود، از جعبه‏ های یک اندازه که بخشی از آن بریده شده و برای استفاده مناسب شده بود، استفاده می‏کردیم.

کم‏ کم که تعدادی رحل تهیه می‏شد، آن‏ها را به کسانی می‏دادیم که مرحله‏ای از آموزش قرآن را گذرانده بودند و یا در اثر تمرین و ممارست، موفق به یادگیری روخوانی یا مفاهیم و...شده بودند.این امر سبب تشویق دیگران برای یادگیری می‏ شد.


3.وضو گرفتن برای حضور در کلاس.دانش ‏آموزان را برای شرکت در کلاس، به وضو گرفتن تشویق می‏کردم.البته داشتن طهارت هنگام دست زدن به کلمات و آیات و غیره توصیه می‏شد، ولی معمولا الزام و اجباری در کار نبود.البته معمولا قریب به اتفاق دانش‏ آموزان با وضو در کلاس قرآن حاضر می‏شدند.

4.شرح ضرب‏ المثل‏های قرآنی.آیات یا قسمت‏هایی از آن‏ها را که به صورت مثال یا ضرب‏ المثل در صحبت‏های روزمره به کار می ‏روند، در کلاس می‏گفتم و به دانش‏ آموزان توصیه می‏کردم که این آیات را در دفتری یادداشت کنند، مفهوم و موارد استفاده آن‏ها را نیز بنویسند؛

مانند:انما المؤمنون اخوه، لیس للانسان الا ما سعی، ان مع العسر یسری، ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربّیو موارد دیگر.

5.حفظ و ترجمه دعاهای قرآنی، برای خواندن و تکرار دعاها و همچنین تلاوت آن‏ها در قنوت نماز و غیره.توصیه به آموزش و یادگیری دعاهایی که خداوند به بندگان خود برای درخواست نیازشان دستور فرموده است، علاوه بر اثر مثبت و سازنده در فرد، سبب تشویق به یادگیری می‏شود.

6.بهره گرفتن از داستان‏های انبیا.نمونه‏ های جالب توجه از داستان‏های انبیای الهی و مثال‏های مربوط به آن‏ها، زمانی که به صورت مناسب و درخور بحث و مسائل مطرح شده در کلاس بیان می‏شوند، برای دانش‏ آموزان زیبایی و جذابیت خاص دارند.این امر سبب ایجاد و افزایش اشتیاق آنان خواهد شد؛مانند داستان بنی اسرائیل، ایرادهای بنی اسرائیل، قصه عزیر، قصه حضرت موسی(ع)و خضر، مؤمن آل فرعون، آسیه و موارد فراوان دیگری از این دست.

7.برگزاری مسابقه از آثار قلمی دانش‏ آموزان در مورد یک مسأله قرآنی در یک متن کوتاه.اعم از مسائلی که برای خود دانش‏آموزان جالب است و مایلند در آن مورد مطلبی بنویسند، یا از مطالبی که به وسیله معلم در کلاس مطرح و توضیح بیش‏تر درباره آن‏ها به دانش ‏آموزان واگذار شده است. معلم باید در موارد کار دانش ‏آموزان اظهار نظر کند و در صورت لزوم، دیدگاه و نظر آن‏ها را اصلاح نماید.حول محورهای زیر، کارهای ارزشمندی به وسیله دانش‏آموزان انجام گرفت و گاه پیشنهادات جالبی ارائه شد:

الف)پیشنهاد اجرایی برای انجام دستورات الهی، در صورتی که به آن‏ها عمل نمی‏شود.

ب)پیشنهاد اجرایی برای نهی‏ها، در صورتی که مورد توجه نیستند.

و مواردی از این قبیل:

8.تهیه احادیثی در فضیلت تلاوت و فهم و تدبر در آیات قرآن و خوشنویسی و نصب آن‏ها در نمازخانه و مکان‏های مناسب دیگر.

9.تهیه پوسترهایی در مورد قرآن کریم و نصب آن‏ها در نمازخانه.

10.برگزاری مسابقه نقاشی در مورد قرآن، آیات و مفاهیم آن‏ها.

11.خوشنویسی آیات، کلمات و جملات، مانند: بسم الله و آیات کوتاه یا بخشی از آیات قرآنی یا ترجمه آن‏ها).

12.بهره گرفتن از حضور علما و استادان قرآنی در کلاس.در مواردی که کلاس در مسجد نزدیک مدرسه برگزار می‏شد، یا در بعضی از ساعت‏هایی که مقدور بود، از روحانی و امام جماعت مسجد یایکی از علما و استادان قرآنی خواسته می‏شد که ده دقیقه در آغاز کلاس در مورد اهمیت یادگیری قرآن یا یکی از مسائل و مطالب قرآنی برای دانش‏آموزان صحبت کند.این کار با به وجود آوردن تنوع در شکل و محتوای کلاس، می‏تواند بر علاقه شاگردان بیفزاید.

13.شرکت در مجالس و برنامه‏های مسجد محل، در ماه‏های محرم و صفر و ماه مبارک رمضان،

14.سعی در ایجاد خاطره خوش و تجربه مثبت در کلاس قرآن از راه‏های مختلف، از جمله:

الف)تنبیه نکردن و تشویق کسی که کارش را خوب انجام نداده، بر اساس ازجر المسئ بثواب المحسن.

ب)تشکیل هیأت مدرسه‏ای و مجلس عزاداری و مداحی در شهادت‏ها.

ج)تقسیم شکلات و شیرینی هنگام مناسبت‏ها.

د)تسلیت، فاتحه و تقسیم خرما هنگام فوت اقوام نزدیک یکی از شاگردان.

ه)دیدار در منزل و گفتن تسلیت هنگام فوت اقوام درجه یک دانش ‏آموز.

و)خرید و هدیه‏ای از لوازم مورد نیاز دانش‏آموز برای تشویق او.

ز)استفاده از نوار صوتی و تصویری تلاوت استادان برای چند دقیقه قبل از تدریس.

ح)ضبط صوتی و تصویری(ویدیویی)از کلاس و تلاوت افراد به دلخواه خودشان، هرگاه که امکان این کار فراهم شود (حداقل سه بار در سال).

15.توصیه به تمرین اخلاق قرآنی در کلاس قرآن.تهیه فهرست رفتارهایی که دانش‏ آموزان آن‏ها را از نظر شرعی و عقلی مناسب نمی‏ دانند.
دبیران محترم قرآن کریم، البته خود دارای تجربیات فراوان و مفیدی هستند که تبادل آن‏ها می‏تواند به دیگر معلمان نیز کمک کند.موارد فوق که به همه آن‏ها عمل شده و نتیجه آن‏ها مشاهده شده، تا حدود زیادی توانسته است، در جذب و افزایش علاقه و شوق دانش‏آموزان در مقاطع و پایه‏های مختلف تحصیلی مفید واقع شود؛هرچند تدریس این حقیر بیش‏تر در دوره دبیرستان و پایه‏های مختلف آن بوده است.
«اللهم اشرح بالقرآن صدری و استعمل بالقرآن بدنی و نور بالقرآن بصری و اطلق بالقرآن لسانی و اعنی علیه ما ابقیتنی فانه لا حول و لا قوه الا بک.»  چند تجربه در جذب دانش‏آموزان به آموزش قرآن کریم

اسدالله وطنی

لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

نکته هایی برای تدریس-عوامل موثر در خواندن

عوامل موثر در خواندن

۱ - شرایط جسمانی

دیدن و شنیدن ، عدم تأخیر در گفتار و یا نقیصه هایی در این دستگاه و سلامتی عمومی بدن و میزان هوش می تواند در مهارت خواندن مؤثر باشد . زیرا شرط اول یادگیری زبان دیدن و شنیدن است و داشتن ضعف در ارکان اولیه ی زبان در خواندن مشکل ایجاد می کند .

 

۲ - آمادگی ذهنی

بین تحولات شناختی کودک و خواندن و فهم رابطه وجود دارد . به همین دلیل کسانی که دچار عقب ماندگی شدید ذهنی هستند به یادگیری خواندن قادر نمی باشند .

۳ - موفقیت در گوش دادن و سخن گفتن

کودکانی که در دو رکن اولیه زبان آموزی موفقیت لازم را کسب نموده اند و فرصت های مناسبی برای گوش دادن و حرف زدن داشته اند و از قدرت کلامی و درک مناسب تری برخوردار گردیده اند مسلماً در مطالب نوشتاری نیز موفق خواهند بود .

۴ - رشد عاطفی و اجتماعی

کودکی که با محیط سازگار و در فعالیت هایش تمرکز حواس داشته و دقیق باشد و احساس امنیت خاطر نماید در امر خواندن نیز موفق تر خواهد بود .

۵ - همکاری و هماهنگی والدین و معلمان

کتاب خواندن والدین و ایجاد فرصت هایی برای کسب تجربه و بیان تجربه ها و برداشت هایشان و مشارکت فعال آن ها در امر آموزش در خواندن و نوشتن کودکان تأثیر به سزایی خواهد داشت .

۶ - تحرک بدنی

تحرک بدنی کودکان را شاد و برای یادگیری مشتاق می سازد و تنش های آن ها را تسکین می دهد.

نام منبع: مدرسه نیوز-گرد آورنده : عصمت یوسفی

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

بازی های یک دقیقه ای


برای رفع خستگی در کلاس لازم است مربی فعالیت های مفرحی را تدارک ببیند که بچه ها را برای چند دقیقه کوتاه از حال و هوای درس بیرون بیایند و کمی به خودشان حرکت بدهند تا حالشان جا بیاید. بیشتر کلاسها هم که کوچک است و فضای زیادی برای دویدن یافعالیت و جنب و جوش ندارند.میتوانید از این اشعار استفاده کنید.اگر آنها را با لحن مناسبی بخوانید هیجان زیادی در کلاس میتوانید ایجاد کنید و ضمن خواندن از بچه ها بخواهید همین طور سرجای خودشان فعالیت مختصری داشته باشند.یا اینکه بجه ها در لحظه مناسب پاسخ شعر را بدهند خیلی خوشایندشان است و باعث میشود سعی در هماهنگی با بقیه داشته باشند که جوابشان دیر و پس نباشد.امتحان کنید اگر خوب بود با ایرادی داشت به من خبر دهید.اشعار ورزشی:

 

شعر شماره 1
شعر شماره 2
دستا بالا با خنده                انگشتا باز و بسته

نگاه کنیم ببینیم                 کی خوشحاله  کی خسته

دستا پایین پاها باز             برو جلو با آواز

بپر عقب چپ و راست         جفت پاتو ببند باز

                بشین و پاشو با یک پا(2)

جست بزنیم بخندیم            همیشه ورزش کنیم

                 دست بزنیم بخندیم(2)
دستاتو باز کن و ببند           حالا بشین پاشو بخند

سرت رو به چپ نگه دار       سرت رو به راست نگه دار

سرت وقتی که بالاست        نگات به آسموناست

سرت وقتی پایینه                نگات روی زمینه

اشعاری با ریتم (هی)

 

شعر شماره 1 شعر شماره 2
چتدر نماز (مامانی/دخترم )          خیلی قشنگه        هی

مثل یه رنگین کمونِ                     رنگ ووارنگه         هی

وقتی تماشا می­کنم                    گلهای آن را          هی

فوری می­افتم یاد کی ؟              خدای دانا              هی

می­گم خدای مهربون                  خیلی قشنگی        هی

مثل یه رنگین کمونی                  رنگ­وارنگی            هی
توپ من خال خالی          مثل پلنگه             هی

 رقص اون تو هوا           خیلی قشنگه        هی

می­پره می­دوه                زبرُ زرنگه              هی

سفیده سیاهه                 از همه رنگه         هی

 

شعر شماره 3 شعر شماره 4
کلاس قرآنِ ما                  خیلی قشنگه             هی

پرِ از گلهای                      رنگ وارنگه                هی

اینجا هست یه کلاس        اونجا یه کلاس            هی

یکی هست گل سرخ         یکی گل یاس              هی

کلاس­ها پرِ از                    صندلی ومیز               هی

پنجرهَ­ش میشه باز            شیشه­هاش تمیز         هی

ما همه هم باهم               شاد و خندونیم            هی

هم بازی می­کنیم              هم درس می­خونیم      هی
وقتی که باهم باشیم      دنیا قشنگه         هی

دنیای ما بچه ها              چه رنگارنگه        هی

یکی به رنگ آبی              چو آسمونها        هی

یکی به رنگ قرمز             لاله­ی صحرا        هی

یکی به رنگ سبزه            رنگ جونه          هی

جونه روی شاخه              دونه به دونه      هی

یکی به رنگ زرده              زردی آفتاب       هی

یکی به رنگ نارنج              تازه و شاداب     هی

یکی به رنگ                      نیلی نیلی دریا   هی

یکی بنفش ِ                       رنگِ یک گل زیبا  هی

ما همه رنگ وارنگ             چه مهربونیم      هی

تو آسمون رنگا                    رنگین کمونیم    هی

اشعار متفرقه:

 

شعر شماره 1 شعر شماره 2
الاکلنگ و تخته                     توپم روی درخته

یه شوت زدم هوا رفت          میون شاخه ها رفت

آی خنده خنده خنده              توپم شده پرنده

دونه براش میارم                  شاید بیاد کنارم
السّون و ملسّون                   بابای منو برسون

هرجا نشسته پاشه               راهی کوچه ها شه

بشینه پشت فرمون               بپیچه تو خیابون

قام قام و بیب ودنده               بابام بشه پرنده 

پشت چراغ نمونه                  زود برسه به خونه

 

شعر شماره 3 شعر شماره 4
دستم داره پنج انگشت          می بندمش، می شه مشت            

 وا می کنم پا می شه             می چرخه و تا می شه

انگشتا بچه هاشن                هرجا بِره باهاشن                    

قشنگ و ساده هستن          یه خانواده هستن
لالالالا                    گل مریم  

لبت خندان              دلت بی غم

لالالالا                     گلم باشی

تو عطر و                 سنبلم باشی

لالالالا                      بهار من

بخواب اینجا              کنار من

گل خورشید فردایی  چراغ خانه مایی

شعری برای آخر کلاس:

 

گنجشکه جیک جیک می­کنه            جیک جیک جیک

ساعت داره تیک می­کنه                  تیک تیک تیک

تو رود خونه آب می­خونه                  شر شر شر

ابرا میان به آسمون                          گُر گُر گُر

بارون میاد دونه دونه                       ریز ریز ریز

زمین میشه خیس و گلی                 لیز لیز لیز

قورباقه قور قور می­کنه                   قور  قور  قور

خورشید میاد نور می­پاشه                نور نور نور

رنگین کمون پیدا میشه                    رنگ رنگ رنگ

زنگ کلاس زود می­خوره                  دنگ دنگ دنگ

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ

توصیه هایی برای داشتن یک تدریس موفق و رضایت بخش

1- با توکل به خدا و نام خدا کلاس را شروع کنیم.
2- اخلاص در عمل تدریس و تقوا را رعایت کنیم.
3- زمان هر جلسه تدریس را در نظر داشته باشیم تا با کمی یا زیادی وقت مواجه نشویم.
4- وقت کلاس را به مطالب بیهوده و کم فایده صرف نکنیم.
5- سعی کنیم ساعت تدریس را تغییر ندهیم
.
6- به هنگام تدریس، نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ کنیم.
7- با خوشرویی تدریس کرده و همواره چهره بشّاشی داشته باشیم.
8- احساسات و عواطف دانش آموزان را جریحه دار نکنیم.
9- تلاش کنیم فضایی عاطفی بوجود آوریم.
10- سعه ی صدر داشته باشیم و از فضل فروشی بپرهیزیم.
11- وفای به عهد، خوش قولی و تواضع در تدریس را از یاد نبریم.
12- به هنگام تدریس؛ آرامش خود را حفظ کنیم.
13- از قضاوت ناصحیح نسبت به دانش آموزان پرهیز کنیم.
14- اشتباهات خود را توجیه نکنیم.

15- از علماء ،بزرگان و شخصیتهای دینی با احترام نام ببریم.
16- از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم.
17- پرگوئی نکنیم، در واقع آنقدر بگوئیم که می توانیم بشنویم.
18- رازدار و محرم اسرار دانش آموزان باشیم.
19- از تعصب بیجا بپرهیزیم.
20- از دانش آموزان توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم.
21- رسا و روان بودن کلمات و جملات را رعایت کنیم.
22- از داشتن تکیه کلام پرهیز کنیم.
23- در تدریس ذوق و سلیقه به کار ببریم.
24- آرام و شمرده تدریس کنیم.
25- ساده تدریس کنیم ؛اما عمیق.
26- در املاء کلمات دقت کنیم و کلمات را صحیح روی تابلو بنگاریم.
27- ذوق و استعداد دانش آموزان را شناسایی و هدایت کنیم.
28- بین دانش آموزان رقابت سالم و مثبت ایجاد کنیم.
29- در برخوردها عدل و انصاف را رعایت کنیم.
30- به دانش آموزان توجه و نگاه یکسان داشته باشیم.
31- با دانش آموزان همدردی کنیم
.
32- از تشویق به موقع غافل نشویم.
33- سخن دانش آموزان را بی مورد قطع نکنیم.
34- کارها و فعالیتهای مربوط به کلاس را بین دانش آموزان تقسیم و به آنها مسئولیت بدهیم.
35- در هنگام موعظه ، خود را مخاطب اصلی قرار دهیم.
36- به مقررات محیط آموزشی احترام بگذاریم.
37- سعی کنیم کردار و رفتار خوبی از خود نشان دهیم.
38- پیش از تدریس، شناختی اجمالی از وضعیت ، موقعیت و سطح معلومات دانش آموزان بدست آوریم.
39- بیش از اندازه در کار دانش آموزان ، خود را دخالت ندهیم.
40- به کار خویش ایمان داشته باشیم.
41- سعی کنیم شخصیت علمی و اجتماعی خویش را پیش دانش آموزان سبک نکنیم.
42-مقررات خشک و افراطی را زا کلاس دور کنیم.
43- نسبت به فعالیت دانش آموزان بی تفاوت و بی توجه نباشیم.
44- در تدریس از گروه گرائی و خط بازی خودداری کنیم.
45- بر موضوعات درسی ، تسلط و از آن اطلاع کافی داشته باشیم.
46- در افزایش آگاهیها و محتوای علمی و درسی خود بکوشیم.
47- به سؤالات دانش آموزان با لحن خوب و مناسب پاسخ دهیم.
48- مطالعه پیش از تدریس و آمادگی قبلی جهت تدریس داشته باشیم.
49- برنامه ریزی درسی داشته باشیم.
50- از ابتکار و خلاقیت در تدریس استفاده کنیم.
51- از روشهای تدریس و نحوه ی به کار گیری آنها آگاه باشیم.
52- به کیفیت شروع ، ادامه و پایان درس توجه داشته باشیم.
53- به هنگام تدریس مطالب ، تنوع را فراموش نکنیم.
54- از تجربیات درسی و تدریس دیگران استفاده کنیم.

55- در هر درس مطالب نو وتازه ای بیان کنیم.
56- سعی کنیم دانش آموزان در ارتباط با درس فعالیت عملی داشته باشند.
57- دانش آموزان را نسبت به یادگیری درس تشنه کنیم.
58- در صورتی که احساس خستگی در چهره دانش آموزان مشاهده کردیم، از ادامه تدریس خودداری کنیم.
59- سعی کنیم همواره اشکالات تدریس خود را رفع کنیم.
60- موضوع و عنوان درس را در ابتدای تدریس مشخص و بازگو کنیم.
61- درس را مرحله به مرحله تدریس کرده و از شاخه به شاخه پریدن بپرهیزیم.
62- بیش از اندازه ی معمول به جزوه ، کتاب و یا متن درس نگاه نکنیم.
63- از طرح شبهات و اشکالات بدون جواب بپرهیزیم.
64- جمع بندی درس را در انتها فراموش نکنیم.
www.zibaweb.com
65- از داشتن لحنی یکنواخت و تن صدای ثابت بپرهیزیم.
66- در هنگام تدریس ، در یک مکان ثابت توقف نکنیم.
67- دقت کنیم تمرینها یا مسائل ( تکالیف) در حد توان دانش آموزان باشد.
68- در هنگام تدریس از وسائل و امکانات آموزشی موجود حداکثر بهره را ببریم.
69- در هنگام تدریس حتی الامکان از مثال استفاده کنیم.
70- خلاصه ی درس را در انتهای تدریس بازگو و از دانش آموزان نیز بخواهیم.
71- ظاهری آراسته و منظم داشته باشیم و در نظر بگیریم که زیبایی ، سادگی است .
72- در کارهایمان نظم داشته باشیم تا الگوئی مناسب برای دانش آموزان باشیم.
73- نتایج ازمونها را بررسی کنیم تا نقاط ضعف و قوت را بیابیم.
74- در هنگام خشم، بر احساسات و عواطف خود غلبه کنیم.
75- در تمام کارهای خود ، قاطعیت و برش داشته باشیم
.
76- دانش آموزان را در بالا رفتن از نردبان علم و دانش یاری کنیم.
77- در هنگام تدریس سعی کنیم تمام توجه دانش آموزان را به خود جلب کنیم.
78- فرصت انتقاد از خود را به دانش آموزان بدهیم.

79- از اینکه نسبت به پاسخگوئی به برخی از سؤالات قادر نیستیم ، هراس به خود راه ندهیم و به راحتی اقرار کنیم که پاسخ آن را نمی دانیم.
80- تجارب تازه خود را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم و به یاد داشته باشیم که معلم هنرمند کسی است که با ایجاد شرایط و موقعیتهای مناسب آموزشی ، خود کمتر تدریس می کند ، ولی دانش آموزان بیشتر یاد می گیرند

موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : | | نویسنده : مدیر |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.