نقاط ضعف صفحه 4 دفتر کلاسی قسمت ثبت غیبت دانش آموزان 

1- تعداد ستون اسامی دانش آموزان در دوصفحه برای کلاس های بالای 35 نفر کافی نیست .

2- ماههای یک سال تحصیلی در این صفحه تدوین نشده است .

3- نوشتن موجه و غیر موجه دراین صفحه نیاز نیست .چون اکثر غیبت ها موجه می باشد .

پیشنهادات

1- اگر دریک صفحه تعداد دانش آموزان لحاظ شود در وقت معلم صرفه جویی می شود .

2- اگر در یک صفحه ماهها ی یک سال تحصیلی به صورت ماه به ماه تقسیم شود بهتر معلم می تواند غیبت هر دانش آموز را در ماه مربوطه بنویسد.

نقاط ضعف صفحه 5 دفتر کلاسی قسمت عملکرد دانش آموزان

1- اولین اشکال ، هر صفحه برای یک دانش آموز می باشد که خیلی وقت معلم را میگیرد و گاهی معلم برای نوشتن باید یک کاغذ چک نویس در دست بگیرد و تند تند بنویسد و به خانه ببرد و به صورت توصیفی در تک تک ورقه ها ثبت کند وکار بسیار وقت گیری می باشد .

2- برای ثبت نمرات دانش آموز در هر برگه تقسیم بندی دروس وجود ندارد و معلم را دچار سردر گمی می کند .

3-  ثبت مشاهدات فعالیتهای درسی دانش آموز چه به صورت کتبی چه به صورت عملی و شفاهی در دفتر مشخص نیست

پیشنهادات

1- بهتر است  کلیه دروس را در چند صفحه قرار داد با اسامی دانش آموزان با ثبت ماهها  مثلا" درس فارسی با ماههای یک سال و کلیه دانش آموزان در یک صفحه یا دو صفحه که معلم مرتب و منظم نمره گذاری کند و همه دانش آموزان درکنارهم باشند نه هر برگه برای  یک دانش آموز.

2- ثبت نمرات کتبی و شفاهی و عملی کنار هم باشد تا معلم بتواند همه نمرات را کنار هم قرار بدهد و درپایان ماه معدل گیری کند .

 

 

 

نکات مهم در ارزیابی کلی دفتر کلاسی

با توجه به ارزیابی معلم از کلیه رفتارها و آزمونها و مهارتهای دانش آموزان لازم است که دفتری برایش تهیه شود که کلیه این امور در آن لحاظ شود زیرا محصل فقط از نظر درسی ارزیابی نمی شود .

برای همین منظور موارد زیر به عنوان پیشنهاد داده شده است که دردفتر کلاسی قرار گذاشته شود :

1-ایجاد مشخصات دانش آموزان برای پیگیری مسائل آموزشی و ارتباط با والدین .

2- ایجاد ثبت آزمایشات و فعالیتهای معلم

3- ایجاد ثبت استفاده از وسایل هوشمند و نرم افزارهای آموزشی

4- ایجاد ثبت اردوهای آموزشی و گردش های علمی و اهداف آموزشی از بردن به گردش علمی

5- (اگر روش توصیفی به صورت هدفمند اجرا شود ایجاد صفحاتی برای ثبت چک لیست های آموزشی و ارزیابی های آزمونهای عملکردی و مداد کاغذی )

6- ایجاد ثبت طرحهایی که معلم برای فعالیت دانش آموزان انجام مید هد مثلا" پروژه  جابر بن حیان ـ المپیاد رایانه ـ مهارت خواندن ـ

7- ایجاد ثبت جوایزی که به محصلین در ازای شرکت در فعالیتهای درسی و مسابقات مدرسه ای و کلاسی دارند و این صفحه برای معلم خوب است زیرا مشخص می شود که چه کسانی فعالیت کمتری داشتند و با این ثبت معلم این دانش آموزان را تشویق می کند تا خود را به دیگر بچه ها برسانند.

8- ایجاد صفحه ای برای تشکیل کلاس های فوق برنامه ، تقویتی و ...

9- ایجاد صفحه ای برای نظارت و فعالیت مهارتهای زندگی یا طرح کرامت و اضافه کردن این طرح به طور رسمی در فعالیتهای آموزشی

10 – ایجاد صفحه ای برای نظارت پوشه کار به صورت تیک زدن  

 

 

 

                                                                           

 ایجاد ثبت برگه نظارت مدیر آموزشگاه و سرگروه ها و معلمین راهنمای و سرگروه ها استانی .

در ضمن یک صفحه هم برای مدیریت آموزشگاه و سرگروه های منطقه و استانی و معلمین راهنما قراردهید که وقتی

دفتر را نظارت می کند بدانند کجا را امضا کند سلیقه ای نباشد و هر جا که شد امضاکنند .

درصفحه ای که برای نظارت از دفتر کلاسی قرار می دهید لطف کنید تنها فعالیتهای آموزشی نباشد و فعالیتهای معلم و

دانش آموزا ن را در رابطه با طرحهای وزارتی و استانی نیز ثبت شود و کار ناظر را راحت تر می کند و کار معلم را که

نخواهد علاوه بر دفتر کلاسی یک زونکن هم داشته باشد برای فعالیتهای فوق برنامه و اجرای طرحهای وزارتی و استانی .

نمونه ای از یک ارزیابی دفتر کلاسی از نگاه مدیران ، سرگروههای آموزشی و ... 

                                                                                               خیلی خوب   خوب   متوسط    ضعیف

1- ارزیابی از فعالیتهای عملی و شفاهی به درستی صورت گرفته است .   

2- ثبت حضور غیاب به درستی انجام شده است .

3- ثبت آزمایشات و استفاده از وسایل هوشمند و نرم افزارها انجام شده است .

4- ثبت اردهایی آموزشی و گردش های علمی انجام شده است .

5- تقویت دانش آموزان برای شرکت درطرحهای وزارتی و استانی انجام شده است .

6- پوشه کار دانش آموزان مورد ارزیابی معلم و والدین قرار گرفته است .

7- استفاده ازکتب داستان در کلاس انجام شده است .

8- .......................................................................................

این نمونه ای برای ارزیابی درست و صحیح مدیر و سرگروه ها می باشد که با این برگه ارزیابی معلم می تواند برنامه های خودرا  تنظیم کند و با یک برنامه ریزی صحیح از اول سال دفتر کلاسی را بنویسد و به درستی به دانش آموزان نمره بدهد.

 با تشکر از گروه های آموزشی منطقه و استان

سرگروه پایه دوم شهرستان بروجرد

فاطمه یوسفی پور

 

 

 

  

دانلود نظر سنجی دفتر کلاسی دانش آموزان ابتدایی

 

............................................................................................

چگونه کلاس را اداره کنیم ؟  

مقدمه

انسان موجودی ظریف با روحيه‌های گوناگون و ظرفیت‌های مختلف است، لذا لازمه تربیت چنین موجودی، شناخت کامل و جامع او می‌باشد. البته روش‌های گوناگون تربیتی به کار گرفته می‌شود، ولی به علت عدم تناسب این روش‌ها با تک‌تک دانش‌آموزان، متأسفانه در درازمدت مفید و اثربخش نیست. موضوع تربیت مانند طناب محکمی‌ است که از رشته‌های متعدد و باریک بافته شده است. از این رو مربی و معلم باید از روش‌های متعدد و متفاوتی برای هر دانش‌آموز استفاده کنند. در این مجال روش‌های ناموفق معرفی می‌شود تا انشاءالله مفيد واقع شود.

 

استفاده از مقررات خشک در کنترل کلاس

در کلاس‌هایی که مقررات خشک بر آنها حاکم است، هیچ رابطه عاطفی بین معلم و شاگرد برقرار نمی‌شود. شاگرد، معلم را به چشم بیگانه‌ای می‌نگرد که مأمور است چند مطلب علمی ‌را به او یاد دهد. او درس را با اکراه می‌خواند، تکالیفش را با نارضایتی انجام  می‌دهد، زود خسته می‌شود، از کلاس لذتی نمی‌برد و گاه سعی می‌کند سکوت رخوت‌بار کلاس را با رفتارهای غیرمعمول بشکند، که در این صورت با عکس‌العمل تند و تیز معلم روبه‌رو و وضع بدتر از قبل می‌شود. در این نوع کلاس‌ها، معلم نیز متقابلاً از کلاس خسته   می‌شود و روحیه‌اش را از دست می‌دهد. تدریس خشک به معلم نیز نمی‌چسبد. بعضی از معلمان، با وضع قوانین بیش از حد، شاگردان را سردرگم می‌کنند. شاگرد نمی‌داند به کدام قانون، در کجا، چه وقت، چگونه و چرا باید عمل بکند، به عبارت دیگر هدف‌های اصلی تربیتی در لابه‌لای مقررات ریز و درشت گم می‌شود و از بین می‌رود.

 

استفاده از خشونت در کنترل کلاس

معلمانی که برای برپایی قانون در کلاس، از زور، خشونت، تهدید و آزار استفاده می‌کنند دروغ‌گویی را در بین دانش‌آموزان رواج می‌دهند، ارزش‌های اخلاقی و انسانی را در آنها نابود می‌کنند و در جهت آموزش خودکامگی و بی‌رحمی ‌گام برمی‌دارند.

در چنین فضایی شاگردان عادت می‌کنند تنها در مقابل زور، فرمان برند و با زور فرمان برانند، و وقتی زور از بین رفت، فرمانبری و انجام وظیفه نیز از بین می‌رود.

 

استفاده از پند و اندرز در کنترل کلاس

پند و اندرز گرچه در آغاز نتیجه می‌دهد، اما نمی‌توان از آن به عنوان وسیله‌ای مطمئن، سودمند و همیشگی برای اداره کلاس استفاده کرد. در چنین شرایطی کلاس حالت جدی به خود می‌گیرد، انعکاس صدای معلم و سکوت کلاس در هم می‌آمیزند، معلم سخنانش را تمام می‌کند و فکر می‌کند که کارش را به‌خوبی انجام داده است، ولی اندکی بعد همان ماجراهای قبل تکرار می‌شود. معلم از اینکه بچه‌ها به حرف‌هایش وقعی نمی‌گذارند، ناراحت است، غافل از اینکه شناخت او از حالات روانی – عاطفی بچه‌ها، ناقص و اندک     می‌باشد.

 

زیاده‌روی در مهر و محبت و دوستی در کنترل کلاس

پاره‌ای از معلمان برای کنترل و اداره کلاس‌شان از محبت و دوستی بیش از اندازه بهره می‌جویند. این روش نیز آفت‌هایی دارد که یک معلم کارآزموده باید بدان‌ها توجه داشته باشد.

بزرگ‌ترین آفت، فراموشی و گم و گور شدن سرپرستی و هدایت است. در تمام جریانات تربیتی، موضوع تربیت نباید فراموش شود. در این کلاس‌ها موضوع تربیت دگرگون می‌شود، اطاعت از بین می‌رود و سردرگمی ‌و هرج و مرج شایع می‌شود. شاگردان اينگونه كلاس‌ها در پی الگوهای تربیتی نیستند. آرامشی بی‌پایه و پرورشی بی‌اساس بر کلاس حاکم می‌شود. از اشتباهات و خطاها چشم‌پوشی می‌شود. همه چیز به صورت عادی درمی‌آید و اصلاح رفتارهای ناشایست کودکان با این روش ممکن نیست. بنابراین مهر و محبت و دوستی، گرچه تأثیری اعجازگونه دارند، اگر با تدابیر تربیتی دیگری همراه نباشند، اثر مناسبی نمی‌بخشند.

 

روانه کردن دانش‌آموزان به دفتر مدرسه در جهت  کنترل کلاس

اگر از معلمانی هستیم که مشکلات خود را نمی‌توانند در خود کلاس حل کنند و با هر بهانه‌ای دانش‌آموز را روانه دفتر مدرسه می‌کنند، باید در صحت و کارایی روش خود تردید کنیم.

آیا تاکنون به احساسات دانش‌آموزی که از کلاس طرد شده و روانه دفتر مدرسه شده است، فکر کرده‌اید؟ فاصله بین کلاس و دفتر، بستری است برای از بین رفتن اعتماد نسبت به معلم و ایجاد کینه و نفرت و قبول عدم شایستگی خود. شاید معلم یکی دوبار آن هم در ظاهر بتواند با این روش کلاس را تحت کنترل درآورد، ولی بعد چه می‌شود؟ وقتی بچه‌ها فهمیدند که معلم برای اداره و کنترل کلاس جز فرستادن به دفتر مدرسه وسیله‌ای ندارد، آیا کلاس به محیطی سرد و دلهره‌آفرین تبدیل نمی‌شود؟

هر کلاس، چون موجودی زنده و متفاوت با سایر کلاس‌ها، غذا می‌خواهد، روحیه می‌خواهد، به تربیت و مراقبت و رسیدگی نیاز دارد تا بتواند در مسیر رشد گام بردارد. آنان که بی‌توجه به این موضوعات در جست‌وجوی کلاس‌های مرتب و باانضباط و بدون مشکل‌اند، باید در اندیشه خود تجدید نظر کنند. هیچ معلولی بدون علت به وجود نمی‌آید و هیچ موضوع تربیتی بدون سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری روش‌های درست، انجام نیکو نمی‌یابد. هیچ گلی بی‌دلهره به بار نمی‌نشیند، پس ما چگونه می‌توانیم از کلاسی که کوچک‌ترین تلاشی در بهبود و رشد و تکامل آن به کار نبسته‌ایم، انتظار بالندگی داشته باشیم؟ این گونه انتظارهای بی‌پایه و بی‌دلیل است که منجر به ناگواری‌ها، ناکامی‌ها و تلخی‌های محیط آموزشی می‌شود.

 در پایان سخن را با جمله‌ای از «کانت» به پایان می‌برم؛ اینکه «دو علم از میان علوم از بقیه دشوارترند، سیاست و تعلیم و تربیت».

 

تهیه کننده

سرگروه پایه دوم  فاطمه  یوسفی پور

بهمن ماه

 

آیتم های مشکلات یادگیری دروس املا ، ریاضی ، انشا و دست خط

مشکلات یادگیری درس املا

1- در نوشتن کلماتی که دارای حروف هم صدا هستند مشکل دارد مانند  صابون را سابون می نویسد یا گذشته را گزشته می نویسد .

2- در املا کلمات یا حروف را  جا می اندازد       یا اضافه می کند .

3- درنوشتن املا کلمات را همانگونه که تلفظ می کند ، می نویسد مثل دست را دس می نویسد .

4- دراملا به اشتباه حرفی را به جای  حرف دیگر به کار می برد . بیشتر در حروف ب پ ت ث ح ج چ خ و ...بیشتر و بارز است .مثلا چای را جای می نویسد .

5- در نوشتن املا کلمات رابه صورت معکوس یا  وارونه مینویسد مثلا دور را رود می نویسد .

6- در نوشتن املا بسیار کند و آهسته عمل می کند به طوری که از سایر دانش آموزان عقب می ماند .

مشکلات یادگیری انشا

1- خزانه واژگان محدود دارد .

2- در انتقال افکار ، نظرات و تمایلاتش بر روی کاغذ مشکل است .

3-در به کار بردن قواعد دستور زبان فارسی  ، مثل زمان ها و ضمائر مشکل دارد .

4- موارد استفاده از علائم مانند ، ؟ . را به خوبی نمی شناسد و در استفاده از آنها مشکل دارد.

مشکلات یادگیری در دست خط

1- کلمات را بیش از حد بی رنگ        یا پر رنگ می نویسد .

2- کلمات را کج نامرتب و ناخوانا می نویسد .

3- در نوشتن بین کلمات بیش ازحد معمول فاصله می گذارد و یا آنها را بیش از اندازه نزدیک به هم می نویسد .

4- گاهی با دست راست و گاهی با دست چپ می نویسد .

5- درتشخیص حروف الفبا و صدای آنها  مشکل دارد .

6- به اشتباه حرفی را به جای حرف دیگر به کار می برد این مشکل درحروفی که شبیه هستند ( ب پ ت ث گ ک ج چ خ ح ) بیشتر بروز می کند .

7- کلمات را از چپ به راست برروی خط زمینه می نویسد مثل باران را           می نویسد .

8- کل خوانی می کند اما حروف کلمه را تشخیص نمی دهد .

9- کلمات را فقط از روی حرف اول و آخر می خواند در واقع حدس می زند مثلا استاد به جای ایستاد .

10- کلمات کوتاه را جا می اندازد و یا درخواندن اشتباه می کند اما کلمات بلند را درست می خواند .

11- درخواندن حروف یا کلمات را جابه جا می کند توالی حروف و کلمات را رعایت نمی کند .

12- گاهی افعال را به میل  خود تغییر میدهد  مثلا برف می بارد را برف بارید می خواند .

13- درخواندن با توجه به متن حدس خود را بیان می کند نه کلمه ای  که در متن آورده است .

14-هم معنای کلمه ای را که نمی تواند بخواند بیان می کند مثلا باران نم نم می بارد را باران آهسته می بارد می خواند .

15- کلمات را به صورت معکوس قرائت می کند .

16- متن را با مکث طولانی کند یا بریده بریده می خواند

17- خط را هنگام خواندن گم می کند .

18- به خواندن میل و رغبتی نشان نمی دهد .

19- علی رغم خواندن صحیح قادر به درک و فهم معنای کلمات و دریافت متن نمی باشد .

20- درهنگام خواندن توانایی رعایت لحن و آهنگ مناسب راندارد .

مشکلات یادگیری درس ریاضی

1-در هنگا م شمردن اعداد به ترتیب و با صدای بلند دچار مشکل میباشد و اعداد را جا می اندازد مانند 6- 5- 4 – 3- 2- 1

2- در شناخت علائم ریاضی ( + - تقسیم  و ضرب= علامتهای کمتری و بیشتری ) دچارمشکل است .

3-توانایی نسخه برداری یا رونویسی از اشکال و اعداد را ندارد .

4- درانجام جمع و تفریق  دچار مشکل است .

5- در انجام  جمع و تفریق با انتقال دچار مشکل است .

6- درانجام جمع و تفریق یک ستون را جا می اندازد .

7- درک کافی از زمان ( مفهوم هفته روز نیم ساعت ربع ساعت ) را ندارد .

8-در انجام تمرینهای مربوط به تناظر یک به یک دچارمشکل است.

9- در عملیات ذهنی جمع و تفریق دچار اشکال است . مثلا وقتی می گوییم 8 به اضافه ی 7 می شود چند ؟باید  با دست یا ابزار دیگر حساب کند .

10- فاصله بین اعداد را تشخیص نمی دهد مثلا درک  وفهم این که 2 به 4 نزدیک تر است یا به  7 برایش مشکل است .

11-دردرک ارزش پول مشکل دارد .

12- دردرک صورت مسئله مشکل دارد .

13- در درک مفهوم عدد مشکل دارد مثلا وقتی می گوییم 7 تا از 12 مداد را  بشمار و بده نمی تواند به درستی انجام دهد .

14- در تشخیص اندازه وحجم مشکل دارد مثلا دایره بزرگ تر ازدایره کوچکتر نمی تواند تمیز دهد و یا  اشکال هندسی را نمی تواند بر اساس اندازه ی حجم و طول ردیف کند .

15-اعداد ریاضی رابه صورت معکوس می نویسد و قرائت میکند مثلا 21 را 12 و 7 را 8 تشخیص می دهد .

16-در درک مفاهیم (بالا وپایین، زیر و رو بلند ، کوتاه نزدیک ، دور جلو و عقب )مشکل دارد .

17- دردرک ارزش مکانی  مشکل دارد مانند ارزش مکانی عدد 5 را دراعداد 54- 15 و 513 درک نمی کند .

 

در صورتی که دانش آموزا ن شما مکررا در این موارد مشکل دارند به مرکز مشکلات یادگیری معرفی کنید .

 


از نوشابه چه استفاده های دیگری می توان کرد

کم و بيش شنيده ايم که نوشابه‌هاى گازدار براى سلامتي زيان آور هستند، گرچه کمتر به اين هشدارها توجه مي کنيم اما تاکنون به استفاده هاى گوناگون آنها يا مزايايشان هم فکر کرده ايد؟ به گزارش جهان تاپسگلوب سايت استفاده‌هاي گوناگون و بعضاً عجيبي از "کوکاکولا" را ذکر نموده که مطالعه آن خالي از لطف نيست. به نوشته اين سايت مهمترين عناوين استفاده هاي گوناگون کوکاکولا بشرح زير است :
1. در بسياري از ايالت هاي آمريکا، مامورين پليس راه دو گالن کوکاکولا در صندوق‌عقب ماشينشان دارند تا در صورت تصادف رانندگي، خون را با کمک آن از جاده پاک کند. 
2. اگر تکه‌اي از گوشت گاو را در يک ظرف محتوي کوکاکولا قراردهيد، پس از دو روز ناپديد مي‌شود !
3. براي تميز کردن چيني هاي بهداشتي، يک قوطي کوکاکولا را داخل کاسه توالت بريزيد و يک ساعت صبر کنيد، سپس با آب پر فشار بشوئيد. اسيد سيتريک موجود در کوکاکولا لکه‌ها را خيلي قشنگ از سطوح چيني مي‌زدايد.
4. براي برطرف‌کردن لکه‌هاي زنگ از سپر آب‌کرم کاري شده اتومبيل، سپر را با يک تکه کاغذ (فويل) آلومينيوم مچاله‌شده آغشته به کوکاکولا بسائيد و شاهد نتيجه مطلوب باشيد.
5. براي تميز کردن فساد قطبهاي باتري اتومبيل، يک قوطي کوکاکولا را روي قطبها بريزيد تا با غليان کردن، آن را تميز کند.
6. براي شل کردن پيچ و مهره‌هاي زنگ زده، تکه‌اي پارچه که لحظاتي قبل در کوکاکولا خيس شده است را براي چند دقيقه بر روي پيچ و مهره قرار دهيد.
7. براي پختن گوشت ران آبدار، يک قوطي کوکاکولا را داخل ماهي‌تابه خالي کنيد، گوشت را لاي کاغذ آلومينيوم بپيچيد و داخل ماهي‌تابه بپزيد. سي دقيقه قبل از اتمام پخت، کاغذ آلومينيوم را باز کنيد، و آب گوشت را با کوکاکولاي داخل ماهي‌تابه مخلوط کنيد تا سس قهوه‌اي رنگ عالي‌اي به دست آيد.
8. براي پاک کردن چربي از لباسها، يک قوطي کوکاکولا را داخل ماشين‌لباسشويي پر از لباسهاي چرب خالي کنيد، پودر لباسشويي اضافه کنيد و ماشين را روي دور عادي روشن کنيد. کوکاکولا به تميز شدن لکه‌هاي چربي کمک شاياني مي‌کند.


9. کوکاکولا همچنين بخار آب را از روي شيشه جلوي اتومبيل تميز مي‌کند. (در مناطق سرد و مرطوب، مثل Midwest در شمال ايالات متحده آمريکا، گاهي اوقات شيشه جلوي اتومبيل از بيرون بخار مي‌کند که با برف‌پاک‌کن پاک نمي‌شود.  
10 .ماده موثر کوکاکولا اسيد فسفريک با pH برابر ۲٫۸ است. اسيد فسفريک، ناخن را در مدت حدود ۴ روز حل مي‌کند. همچنين کلسيم را از استخوانها مي‌زدايد و عامل اصلي افزايش روز‌افزون پوکي استخوان است. 


11. براي حمل محلول کوکاکولا (محلول غليظ شده)، کاميونهاي حامل بايد از علامتهاي ويژه "مواد خطرناک" که براي حمل مواد به ‌شدت خوردنده در نظر گرفته شده است استفاده کنند. 


12. توزيع‌کنندگان اصلي کوکاکولا بيش از ۲۰ سال است که از کوکاکولا براي تميز کردن موتور کاميونهاي خود استفاده مي کنند.

 منبع :

http://shargh.us/home.html

تهیه کننده : گروه پایه دوم فاطمه یوسفی پور

 شهرستان بروجرد  دی ماه 92

چگونه معلمی کار آمد در کلاس باشیم؟


 

معلم کارآمد و اثربخش فردی است که علاوه بردانسته های علمی، توانایی مدیریت کلاس درس خود را داشته باشد و با توجه به موقعیت و ویژگیهای دانش آموزان شیوه مدیریتی متناسب با آن را انتخاب می کند.


در بعضی از مواقع شرایط کلاس ایجاب می کند جوی دوستانه و صمیمی حاکم شود و در زمان دیگر اقتدار معلم و سخت گیری های او زمینه مناسب برای پر بار بودن کلاس خواهد بود.


معلم با ذکاوت و توانمند در عین حالی که در کلاس جوی آرام فراهم می کند در جهت رسیدن به هدفهای آموزشی خود گام موثری بر می دارد و رعایت نکات زیر می تواند در کارآمدی او موثر باشد.


1. قبل از شروع کلاس هدف خود را از ارائه محتوی درس

مشخص سازید.


2. با یک برنامه ریزی دقیق و داشتن طرح درس مناسب وارد

کلاس شوید.


3. دانش آموزان را از هدف آموزشی خود آگاه سازید.


4. از دانسته های دانش آموزان خود نسبت به محتوای آماده

برای تدریس آگاه شوید و متناسب با آن تدریس خود را شروع

کند.


5. در هنگام ارائه مطالب از مباحث جذاب و علمی جهت تفهیم مفاهیم استفاده کند.


6. شیوه تدریس خود را متناسب با محتوای مورد نظر انتخاب کنید و از یک روش تکراری استفاده نکنید.


7. در هنگام تدریس با صدای یکنواحت صحبت نکنید و با دانش آموزان تماس چشمی برقرار کنید.


8. هنگام تدریس از دانش آموزان سوالاتی جهت کنترل و جلوگیری از حواس پرتی آنها بپرسید.


9. به شرایط فیزیکی کلاس از نظر( نور، صدا، گرما، چینش صندلی ها، ...) توجه کنید و محیطی مناسب و جذاب و درعین حال آرام فراهم کنید.


10. رفتارهای مطلوب را در جمع تشویق کنید ولی بیش از اندازه به آن رفتار تاکید نکنید. نوع تشویق را براساس نوع رفتار، سن، ...انتخاب کنید و آن را بلافاصله بعد از رفتار درست ارائه دهید.


11. در برخورد با رفتارهای نامطلوب در ابتدا به دنبال علت بگردید و سپس در تنهایی به دانش آموز تذکر دهید و در صورت تکرار از تنبیه های متناسب با عمل او استفاده کنید.


12. به تمام دانش آموزان به طور یکسان توجه کنید. آنها به اسم کوچک در سرکلاس صدا بزنید و با آنها ارتباط برقرار کنید.


13. تکالیفی جهت تمرین مطالب، متناسب با محتوای ارائه شده و شکوفا کردن حس خلاقیت در آنها ارائه دهید.


14. دانش آموزان را به فعالیتهای گروهی ترغیب کنید و یک روحیه رقابتی مثبت بین آنها به وجود آورید.


15. به نظرات دانش آموزان و مشکلات آنها با دقت تمام و درکمال صبر گوش فرا دهید و بعد راهنمایی های لازم را انجام دهید.


16. یک الگوی مناسب گفتاری، کرداری، برای دانش آموزان ایجاد کنید.


17. به نقاط قوت و ضعف آنها آگاهی پیدا کنید و در جهت رسیدن به خود شکوفایی، آنها را یاری کنید.


18. میزان یادگیری دانش آموزان را بر اساس محتوای ارائه شده در کلاس ارزیابی کنید.


19. علاقه خود را به دانش آموزان نشان دهید و از آنها حمایت کنید.


20. شرایط را بحث و گفتگو فراهم آورید و از بیراهه کشیده شدن بحث جلوگیری کنید.


و در این صورت است که هرچه کلاس درسی دوست داشتنی تر

و جذابتر باشد، انگیزه دانش آموزان برای یادگیری بیشتر خواهد بود.

ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

علل بی نظمی دانش آموزان در کلاس درس و شیوه های برخورد با آن
بسیاری از معلمان و حتی مدیـران مـدارس از دانش آموزانی که به اعتقاد آن ها شلوغ هستند و رفتارهای نا خواسته و نا مناسبی از خود بروز می دهند و به این ترتیب نظم و انضباط مدرسه و کلاس درس را دچار اخلال می کنند گله دارند . هر کدام از این افراد واکنش های متفاوتی در مقابل این نوع دانش آموزان از خود نشان می دهند و تصمیم گیری ها ی آنان در این زمینه هم متفاوت است . معمول ترین و آشکار ترین این تصــمیـم گیـری ها  برای کاهش یا از بین رفــتن بی نظمی ، گرفتن تعهد کتبی از دانش آموزان و در صورت تکرار از والدین آنان ، تهدید به تنبیه و حتی عملی کردن آن و در نهایت اخراج موقتی از کلاس و مدرسه است . از این رو ،  نگارش این مقاله و مطالعه ی آن ،  به معلمان و مدیران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند .

در زمــینه ی بی نظــمی دانــش آمــوزان در کـلاس درس ، معلمان بایــد به سه سوال پاسخ دهند :
1)علل و عوامل بی نظمی دانش آموزان کدام اند ؟
2)چگونه می‌توان از بروز و ظهور رفتار های نا مناسب دانش آموزان ، که نظم و انضبــاط را به مخاطره مي اندازند ،  پیشگیری کرد ؟
3)به هنگام وقوع رفتار های نا مطلوب دانش آموزان ، چه باید کرد ؟
برای پاسخ دادن به این سوال هــا به عــبارت دیــگــر ،  شنا سایی علل و عوامل بی نظمی دانش آموزان در مجموعه عامل های متعدد  ،  باید زیر مجموعه ای از عوامل کشف شوند تا با ارائه ی راه کار های کاربردی برای از بین بردن یا کاهش آن ها ، تغییرات مناسب و مثبت در کیفیت نظم و انضباط مدرسه ایجاد شود. در این ارتباط ، کارگاهی با حضور عده ای از معلمان با تجربه در مراکز تربیت معلم یاسوج برگزار شد . حاصل چند جلسه بارش مغزی در این کار گاه برای پاسخ به سوال
های یاد شده ،  بررسی شد . سپس با اندکی دخل و تصرف و تغییر در دید گاه های افراد  ،  این مقاله برای استفاده ی معلمان و مدیران مدارس و دست اندر کاران تعلیم و تربیت تهیه و تنظیم شد.
علل بی انضباطی دانش آموزان را می توان با توجه به ابعاد در یک مقاله نمی گنجد ،  اما به دلیل کاربردی بودن بحث وجلوگیری از طولانی شدن آن  ابتدا به ذکر علل و عوامل کلی بی انـضباطی دانــش آموزان می پردازیم ، آنگاه حاصل هم اندیشی معلمان با جربه را در این زمینه به طور مختصر بررسی می کنیم و در پایان هر قسمت  ، راهکار های عملی برای جلوگیری از بی انضباطی دانش آموزان را به منظور برقراری نظم و انضباط در مدرسه ارائه می کنیم .
علل و عوامل بی نظمی دانش آموزان را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد :
الف)علل مربوط به دانش آموزان (ویژگی های فردی آنان ) ؛
ب )عوامل مربوط به معلم ؛  
ج )عوامل مربوط به فضای مدرسه  ، کلاس درس و کارکنان ستادی مدرسه ؛
د)ویژگی های خانوادگی دانش آموزان ؛
و )عوامل اجتماعی .
نظم و انضباط تعاریف متعددی دارد. عده ای کنترل رفتار فرا گیرند گان و تسلط بر عوامل رفتاری آنان را انضباط می نامند . برخی دیگر معتقدند نظم و انضباط شامل هر نوع سازماندهی در محیط مدرسه و کلاس است ،  به نحوی که سبب افزایش یاد گیری شود . صفوی ( 1383 ) می گوید« انضباط عبارت است از اعمال قواعد و مقرراتی که یاد گیری از تسهیل می کند و اخلال در کلاس را به حداقل کاهش می دهد (ص 266 ) . لو فرانسوا (1991 ) معتقد است " انضباط" به آن دسته از اعمال معلم اطلاق می شود که مانع سر زدن  رفتارهایی از دانش آموز است که فعالیت کلاسی را مختل یا تهدید به اخلال می کنند(نقل از زمانی ، 1378) با وجود این ،  بی نظمی یا بی انضباطی را می‌توان این گونه تعریف کرد :  انجام دادن هر عمل یا رفتاری به وسیله ی دانش آموز که سازماندهی مدرسه و فعالیت های کلاس را مختل یا تهدید به اخلال می کند. بروز رفتارهایی از دانش آموزان که انضباط کلاس را مختل می کنند  ، تنها به معلم و کلاس درس مربوط نیستند، بلکه همان طور که قبلا گفته شد علل دیگری نظیر عوامل آموزشگاهی‌ ،  خانوادگی ، اجتماعی و... وجود دارند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه را برای بروز رفتار های مخرب دانش آموزان فراهم می‌کنند . بنابراین ،  برای برقراری انضباط در کلاس درس و اداره ی آن  ، معلمان باید قبل از برقراری  نظم و انضباط اقدامات لازم را برای پیشگیری از رفتار های نامناسب دانش آموزان را به کار گیرند ؛ زیرا پیشگیری مهم تر از
در مان است  . کانین ( 1970 ) در تحقیق خود که به مقایسه ی رفتار معلمان در کلاس های دارای رفتارهایی نا مطلوب وكلاس‌هاي عادي پرداخته است او مي‌گويد : تفاوت اين كلاس‌ها به نحوه‌ي پاسخ گويي معلمان به رفتار نامطلوب  دانش آموزان مربوط نیست ،  بلکه از اقدامات پیشگیرانه ی آن ها نا شی می‌شود (نقل از کدیور 1382 ص 431 ) به هر حال بی نظمی های  دانش آموزان در کلاس علل متعدد دارد :
الف –علل مربوط به دانش آموزان  
گاهی علل بی نظمی در کلاس ناشی از خود دانش‌آموز است . برخی از این علت ها عبارت است از :
1  ناراحتی های جسمی ، روحی و روانی ؛
2  نداشتن علاقه و انگیزه  ؛
3  سر در گم بودن و بی اعتنایی به انتظارات معلم و قوانین و مقررات مدرسه و کلاس درس ؛
4 نداشتن برنا مه ی مشخص مطالعه ؛
5  کم خوابی و خستگی مفرط ؛
6  انجام دادن تکالیف خود ؛
7 تغذیه ی نا مناسب ؛
8  نا امیدی به آینده  ؛
9  استقلال طلبی و مقابله با اقتدار معلم .
از بین بردن یا کاهش عوامل بی نظمی ، در درجه ی اول مستلزم هم کاری و هماهنگی میان خانه و مدرسه است ، و روشن است که معلمان و اولیای مدرسه به تنهایی و بدون همکاری والدین کاری از پیش نخواهند برد . بنا براین ، در نظام آموزش و پرورش برای برقراری ار تباط میان خانه و مدرسه نهاد مستقلی به نام انجمن اولیا و مربیان به وجود آمده است که این نهاد در هر مدرسه ای برای آگا هی والدین از مراحل رشد فرزندان خود در سنین متفاوت و آگاه کردن آن ها از این مسائل فعالیت می کند :
-     توجه والدین به وضعیت جسمی و روحی فرزندان خود ؛
-     ایجاد شرایط  ، موقعیت و امکانات مورد نیاز برای پیشرفت تحصیلی فرزندان خود ؛
-     تشویق ما دی و معنوی و تقویت اعتماد به نفس آن ها ؛
-     پذیرش وضعیت خاص فرزندان خود و مقایسه نکردن آن ها با افراد دیگر؛
-     تبعیض قایل نشدن بین آن ها ؛
-     تهیه ی میز و صندلی ، اتاق مطالعه ، وسایل مورد نیاز ، رعایت سکوت هنگام مطالعه؛
-     کمک به آن ها در تهیه و اجرای برنامه ی  مطالعه  ؛
-     تشویق آن ها به ورزش و تفریحات سالم و تنظیم خواب و استراحت آن ها ؛
-     داشتن برنامه ی تغذیه ی مناسب  ، کمک به آن ها در انتخاب دوستان مناسب ؛
-     آگاه کردن فرزندان از وظایف خود در مدرسه و خانه ، رعایت حقوق معلمان و کمک به دوستان و هم کلاسان خود  ؛
و در نهایت تشویق آن ها به رعایت نظم و انضباط  در مدرسه و کلاس درس ،  اغلب، والدین علاقه مندند که بدانند در طول سال تحصیلی، درخصوص امور تحصیلی وحتی تر بیتی فرزندان خود ، چه وظیفه ای به عهده دارند وچه کمک هایی سبب پیشرفت تحصیلی فرزندانشان می شود . آگاهی از این مسائل، مستلزم ارتباط مستمر با مدرسه است.
ب- علل مربوط به معلم
1 فقدان آماد گی جسمی ،  روحی و روانی معلم ؛
2  نا مناسب بودن وضعیت ظا هری معلم ؛
3  نا آگاهی از روش های جدید تدریس و استفاده ی مکرر از روش های سنتی ؛
4  بی علاقه بودن به شغل معلمی ؛
5  نا توانی در برقراری ارتباط مطلوب با دانش آموزان ؛
6  رعایت نکردن عدالت آموزشی ( تبعیض بین دانش آموزان )؛
7  نا مناسب و نا رسا نا بودن صدا ی معلم؛
8  نداشتن طرح درس؛
9   بی توجهی به نیاز های دانش آموزان؛
10 فعال بودن معلم و منفعل بودن دانش آموزان ؛
11 استفاده ی نا مناسب از تشویق و تنبیه؛

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

نارسانویسی

نارسانویسی

 

نارسانویسی در شرایطی خود رانشان می دهد که فراگیراز هوش عادی برخورداراست وعلی رغم استفاده ازآموزش های متداول مدرسه ای درمقایسه باهمسالان خود عملکرد ضعیف تری رادرنوشتن کلمات واعداد به صورت خوانا نشان می دهد.

عوامل مؤثر درنارسانویسی :

آسیب مغزی : به علت کارکرد ناقص بخشی ازنیمکره ی چپ مغز که مربوط به حافظه دیداری کلمات است. با مشکلات نوشتاری روبرو هستند .

پردازش اطلاعات :میزان توجه،حافظه وتوانایی رمزگشایی ازجمله عواملی محسوب می شوند که درگرفتن وتبدیل اطلاعات لازم هنگام نوشتن بسیار اهمیت دارد .

تاخیر رشدی: رشدمهارتهای نوشتاری مناسب به علت تاخیر دررشد قسمت های مختلف دستگاه عصبی مرکزی تحت تاثیر قرار می گیرد.

نقص دیداری : توانایی بینایی ،چنانچه این توانایی ضعیف باشد . درعمل ، نوشتن را برای کودک سخت وغیر ممکن می سازد.

چپ دستی : اگر کودک چپ دست درکنار سایر همکلاسی ها به انجام تکالیف می پردازد. درجای صحیح ، یعنی منتهی الیه سمت چپ نیمکت قرار نگیرد.ممکن است مرتبا به آرنج  فردی که درکنار ش نشسته است برخورد کند . درنتیجه نوشته اش به صورت درهم و برهم در آید.

وضعیت نوشتن: بعضی از کودکان هنگام نوشتن وضعیت نامناسبی به بدن خود می دهد که ممکن است آنقدر واضح نباشد . وهمچنین وضعیت قرار دادن کاغذ در جلوی روی خود به صورت نامناسب (خیلی کج یا کاملا عمودی(

اختلالات حرکتی : بعضی اوقات این کودکان در استفاده از دست هایشان برای فعالیت هایی مه مستلزم تنظیم ظریف حرکات است. با مشکل مواجه هستند . درنتیجه در یادگیری نوشتن مشکلاتی را تجربه می کنند.

عوامل محیطی:طبقه اجتماعی ٰ تعداد اعضای خانواده ٰمنطقه جغرافیا یی دو زبانه بودن ٰ جو خانواده ٰشیوه های فرزند پروری والدین محرومیت اقتصادی ٰسطح تحصیلات والدین وعوامل انگیزشی.

عوامل رفتاری :فزون کنشی ٰحواس پرتی وبی توجهی از جمله رفتارهایی است که مشکلات نوشتاری را از خود نشان می دهد .

معلم چگونه می تواند علایم ونشانه ها ی نارسانویسی را شناسایی کند؟

اول: دانش آموزان را درست هنگام نوشتن مورد مشاهده قرار دهد .

دوم: بدلیل اینکه در مشاهده مستقیم ممکن است همه ی مشکلات دانش آموزمشخص نشود وبه مشاهده ی مکرر نیاز باشد ٰ تکالیف راکه قبلا انجام داده است مورد تجزیه و تحلیل وبررسی قرار دهیم . وکلمات وحروف را به دقت ردگیری کنیم. تا الگوهای نوشتاری را کشف نماییم.

توجه به موارد ذیل ضروری است :

•           وضعیت قرارگرفتن دستٰ بازو وبدن دانش آموز هنگام نوشتن

•           وضعیت قرار دادن کاغذروی میزتوسط دانش اموز

•           اندازه ی حروف ٰ آیا حروف بیش از اندازه کوچک ٰبزرگ یا نامتعادل نوشته شده اند؟

•           رعایت تناسب اندازه ی یک حرف نسبت به حروف دیگر یا کلمه ها نسبت به سایرکلمات

•           کیفیت خط مداد:خیلی کم رنگ ٰخیلی پررنگ یا ترکیبی از هر دو وضعیت

•           نحوه ی شکل دهی حروف:ضعف درکشیدن خطوط دایره ای وصاف

•           تنظیم حروف: مشکل در نوشتن حروف به طور مرتب (از خط بیرون زدن )

•           فضا دهی : عدم رعایت حاشیه گذاری مناسب در دو طرف کاغذ ٰفشرده یا پراکنده نوشتن.

•           سرعت: خیلی سریع یا خیلی آهسته نوشتن.

روشهای اصلاح نارسانویسی

تقویت مهارت جهت یابی :

1-فراگیران پشت سرهم دریک ردیف بایستند .همه هم جهت وروبروی ماٰسپس همه باهم دست راست خودرا بالا ببرند ٰگوش چپ خود را بگیرند . پای راست خود را به زمین بکوبند به سمت بالا ٰپایینٰ چپ وراست اشاره کنند.

2-با استفاده ازچند وسیله ی ساده موانعی سرراه کودک ایجاد کردواز آنها بخواهیم از میان آنها باپیچیدن به سمت راست یا چپ عبور کنند.

3- تعدادی اشیا ی کوچک به او می دهیم و از او می خواهیم برای برداشتن وجابجایی آنها از موچین استفاده کنند.

4- چند برگ کاغذ در اختیار کودک قرار دهیم و از او بخواهیم تا آنها را با دقت تا بزنند وسپس پاره کند.

5- خمیر دندان یا ماژیک را با انگشتان کوچک و انگشت دوم در کف دست خود نگاه داشته با استفاده از نوک انگشتان شست نشانه ووسط ٰسرآنها را باز وبسته کند.

0-   کلیدی را درکف دست کودک قرار دهید و از او بخواهید  کلید را به طرف نوک انگشتان حرکت دهد و مجددا به کف دست برگرداند.

ایجاد مهارت پیش از نوشتن

1-بازی باماسه وشن ٰ آردیاحبوبات(نوشتن یاکشیدن خطوط )

2- باانگشت ورنگ گواش بنویسد.

3- تصاویر نقطه چین راکامل کند.

4- تصویر ناقص راکامل کند.

5- ازکودک بخواهیم تصاویر خانه ٰآدمٰ درختٰ ماشین یاحیوانات رابکشد.ونوشتن در هوا.

وضعیت نشستن

1-روی صندلی راحت پشت میزی که ارتفاع آن مناسب است.

2- پاهای فراگیر صاف ٰروی زمین وهر دو ساعد روی میز.

3- با دستی که نمی نویسد بالای کاغذ یا دفتر رانگه دارد.                                                         

نحوه ی گرفتن مداد

1-مداد قطور برای شروع مراحل اولیه ی نوشتن .

2-مداد شش ضلعی (گوشه دار) به علت وجود گوشه هادر دست ثابت تر می ماند . کنترل آن بهتر است.

3- قراردادن مقداری خمیر یا مداد گیر اطراف مداد معمولی

4- مدادهایی که نوک آنها محکم است . وبه سرعت نمی شکند.

5- استفاده از مداد خشک تر (نوع HیاHB)

6- قرار دادن یک چسپ رنگی دور مدادٰدرجای صحیح نگه داشتن مداد.

 بازگوکردنمکررروش گرفتن مداد توسط معلم.                                                                    

        8- استفاده از حس جنبشی برای کودکانی که مهارت شنوایی آنها ضعیف است. از کودکان می خواهیم هردو چشمان خود را ببندد سپس انگشتان اورا برای گرفتن مدادشکل دهیم وبه اوکمک کنیم تامحکم گرفتن مداد را یادبگیرد .درحالی که او راتشویق می کنید تا آرام باشد ٰدست او را برای انجام حرکات بزرگ مانند جارو زدن روی کاغذ ( حرکاتی مانند خط خطی کردن ) هدایت کنیم.

وضعیت کاغذ

1-برای کمک به دانش آموز در نوشتن ٰیک نوار چسب رنگی به صورت مایل روی میز می چسبانیم . واز او می خواهیم کتاب یا دفتر خود را به موازات آن قرار دهد.

2- برای دانش آموزانی که بیش از حد فعالیت دارند ان را روی میز با چسب وصل کنیم .

3- دانش آموزان راست دست کاغذ 60 درجه متمایل به سمت چپ و برای چپ دست ٰکاغذ 60 درجه متمایل به راست باشد.

4- وقتی به خطوط وسطی یا انتهایی می رسند.برای سهولت در نوشتن ٰکاغذ رابه طرف بالا حرکت دهند ودور از بدن نگاه دارند.

5-برای اینکه دانش آموز بداند در هر صفحه از کدام قسمت شروع به نوشتن کند ٰمی توانیم باگذاشتن یاعلامت مانند یک نقطه یا یک ستاره رنگی براق ٰ نقطه شروع را به وی یادآوری می کنیم

6- با استفاده از ماژیک ٰحاشیه های راست وچپ کاغذ را مشخص کنید . (خط کشی دو طرف دفتر)

استفاده ی مناسب از پاک کن

۱- یک الگوی صحیح نوشتاری در اختیار فراگیران قراردهیم و از آنها بخواهیم تا هنگام نوشتن در ابتدا به ترکیب صحیح کلمات به دقت توجه کنند وسپس مانند آنها بنویسند.

۲- فراگیران را در پاک کردن نوشته ها ی غلط به طور کامل تشویق کنیم .

0-   پاک کن های نرم که هم خوب پاک می کنند وهم احتمال پاره کردن کاغذ راکاهش می دهند در اختیار آنها قرار می دهیم .

افزایش تدریجی سهمیه تکلیف                                                                            

 

۱- بر روی یک برگه ی مقوا به صورت ستونی ُ نمودار هایی رابه تعداد دروس مورد نظر ترسیم کنیم . در کنار هر یک از این ستونها که به فاصله ی یکسان درجه بندی شده اند ُ اعدادی را مثلا از اتا ۵ بنویسیم .

۲- سپس با توجه به شناخت خود از وضعیت دانش آموز ُ یک یا چند تکلیف برای او تعیین کنیم.

۳- بر اساس تکالیف تعیین شده نقطه ی مورد نظر را روی نمودار علامت بزنید . مثلا اگر قرار بر این است تا در طول این هفته دانش آموز سه تکلیف نوشتن انجام دهد. روی نمودار جلوی عدد ۳ با استفاده از ماژیک یامداد رنگی بطور واضح یک خط بکشید .

۴- به موازات هز تکلیف نوشتن در طول هفته یکی از درجات نمودار را رنگ کنیدودانش آموز را در جریان وضعیت فعلی وفاصله ای که تا هدف تعیین شده دارد ُ قرار دهید.

۵- اگر دانش آموز در طول هفته به هدف مورد نظر رسید برای هفته بعد سهمیه ی تکلیف اورا افزایش دهید.

۶- اگر دانش آموز موفق نشد در طول هفته به هدف تعیین شده برسدُ سهمیه ی اورا برای هفته ی بعد بدون تغییر نگاه می داریم .

۷- اگر به طور هم زمان قصد افزایش تدریجی عملکرد در چند حوزه را داریم. می توانیم از طریق رسم نمودار باچند ستون جداگانه به ارزیابی عملکرد او بپردازیم . ونام هر درس را روی ستون بنویسیم .

دانش آموزان نارسانویس

به خلق نوشته هایی می پردازند

که به علت نامرتبی خوانا نبودنٰ

بی معنایی ٰخواننده را سردرگم

وبا مشکل مواجه می سازد.

 

         منبع فصلنامه ی تخصصی           -مدارس کارآمد

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

نوشتن، یک مهارت است . هر مهارت با آموزش، ورزش ذهنی -زبانی، تمرین و تکرار

فراگرفته و آموخته می شود . بنابراین ،توانایی و مهارت نوشتن نیز با آموزش و تمرین و

تکرار ، کسب می شود. پس نویسندگی و نویسنده شدن چیزی شگفت و دست

نیافتنی نیست. مانند هر مهارت دیگر ، به تمرین و پشتکار و تلاش پی‌گیر، وابسته است

. البته نوشتن و نویسندگی خود ، محصول و نتیجه ی چند کار است و پیش

درآمدهایی دارد. یعنی کسی می تواند خوب بنویسد که پیش تر، گام های زیر را پیموده

و در آن زمینه ها تجربه هایی سودمند اندوخته باشد.

- جهان پیرامون و پدیده های دیداری را خوب، ببیند و آن را مطالعه کند.

- به همه ی آواها خوب گوش بدهد و ظرافت های هریک را دریابد .

- حس بویایی خود را نسبت به بوهای مختلف، خوب بپرورد.

- حس چشایی خود را نسبت به مزه ها بپروراند و پست و بلند هر مزه را بشناسد.

- از حس پساوایی و لامسه ی خود برای شناخت پدیده ها بهره بگیرد .

این پنج گام،آستان زبان گشایی و درگاه فربه سازی ذهن و زبان اند. بنیاد پنجگانه ی

خدادادی در یادگیری و گشایش درهای علم و کسب دانش و معرفت برای هر آموزنده

هستند

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

همه چیز درباره ی پرندگان

 

حمیده احمدیان راد

پرندگان مهره داران خونگرمی هستند که بال، پر و یک منقار دارند، دندان ندارند، اسکلتی دارند که در آن استخوان های زیادی با هم ترکیب شده و نیز استخوان های زیادی در آن غایب هستند، و یک کارایی بی نهایت زیادشان، سیستم تنفسشان است. پرندگانی که پرواز می کنند استخوان های قوی، پوک و ماهیچه های پرواز قدرتمند دارند.

بیشتر پرندگان می توانند پرواز کنند. پرندگان یک قلب بسیار قوی و یک راه مؤثر تنفس دارند-اینها برای این که پرندگان پرواز کنند لازم هستند. همچنین پرندگان موقعی که پرواز می کنند انرژی فوق العاده زیادی را مصرف می کنند و بنابراین نیاز دارند تا مقدار بسیار زیادی غذا بخورند تا قدرت پرواز داشته باشند.

نه همه جانورانی که پرواز می کنند پرنده هستند و نه همه پرندگان می توانند پرواز کنند. توان پرواز کردن در طول تاریخ بارها و به طور جداگانه در میان موجودات مختلف زمین به وجود آمده است. خفاش ها (پستاندارانی که پرواز می کنند)، پتروسوروس (خزندگانی که از زمان دایناسورها پرواز می کنند) و حشراتی که پرواز می کنند پرنده نیستند.

انواع حرکت: پرواز، دویدن و شنا

شیوه نقل و انتقال پرنده ها کاملاً با هم متفاوت است. بیشتر آنها می توانند پرواز کنند، بعضی می توانند خیلی خوب بدوند و بعضی شنا می کنند و برخی ترکیب آنها را انجام می دهند. بعضی از پرندگان نمی توانند پرواز کنند.

شترمرغ سریع ترین پرنده دونده است اما نمی تواند پرواز کند. شتر مرغ همچنین سریع ترین دونده دوپا در میان همه جانوران روی زمین است. شترمرغ بزرگ ترین پرنده هم هست.

بیشتر پرندگان می توانند پرواز کنند. در پرندگان بال های پرواز شکل گرفته تا امکان بالا رفتن را در آنها به وجود آورد و به آنها اجازه دهد تا پرواز کنند. این جانوران سبک وزن به خاطر پرواز کردن با شرایط آب و هواییشان تطبیق پیدا کرده اند. پرواز آنها را به شکارچیان قابلی تبدیل کرده و به آنها اجازه می دهد از دست شکارچیان گرسنه (مثل گربه ها) فرار کنند. همچنین پرواز آنها را از آب و هوای ناملایم دور می کند (به وسیله مهاجرت). شاهین تیزپر یکی از سریع ترین پرندگان است که با سرعت 90 مایل در ساعت شیرجه می زند (بعضی ها می گویند که آنها می توانند با سرعت بیش از 200 مایل در ساعت شیرجه بزنند).

پرها:

انواع مختلفی از پرها وجود دارند که کاربردهای مختلفی دارند.

پرها برای این اهداف مورد استفاده قرار می گیرند:

-پرواز: پرهای پرواز در بال ها و دم پرندگان رشد می کند.

-عایق حرارتی: پرهای نرم زیرین که نزدیک پوست رشد می کنند پرندگان را از خیلی سرد و یا خیلی گرم شدن حفظ می کنند.

-جفت گیری: این امر به شدت از گونه ای به گونه دیگر متفاوت است.

پرندگان مذکر اغلب رنگشان روشن تر از پرندگان مؤنث است. این امر پرندگان مؤنث را به سوی پرندگان مذکر  به منظور جفت گیری جذب می کند. پرندگان مؤنث بیشتر به رنگی نیاز  دارند که به آنها کمک کند تا خودشان را هنگامی که از جوجه هایش مراقبت می کنند مخفی کنند (اگرچه پرندگان مذکر هم اغلب از جوجه ها مراقبت می کند، با یا بدون جفت مؤنث). طاووس مذکر رنگ خیلی درخشانی دارد. طاووس مؤنث رنگش قهوه ای مات است.

تغذیه:

پرندگان امروزی هیچ دندانی ندارند (پرندگان باستانی دندان داشتند). پرندگان زبان دارند، اما برخلاف زبان ما زبان پرنده در داخلش استخوان دارد.

بعضی از شکارچیان شگفت انگیز مانند عقاب ها، دید تیزی دارند که پنج تا شش برابر تیزتر از دید چشم انسان است. آنها می توانند طعمه کوچکی را از یک مایلی علامت گذاری کنند.

پرندگان بیشتر وقتشان را صرف جست و جوی غذا می کنند. بیشتر پرندگان حشره خوار هستند (آنها حشره می خورند). بعضی از پرندگان، مثل جغدها و عقاب ها گوشتخوار هستند. بعضی از پرندگان مثل مرغ مگس خوار، باقرقره و غاز کانادایی  گیاهخوارند. بقیه پرندگان مانند سار، هم گیاهخوار و هم گوشتخوارند. بعضی از پرندگان (مانند توکان) میوه خوارند.

بیشتر پرندگان دید تیزشان را برای پیدا کردن غذا مورد استفاده قرارمی دهند. آنها از منقار و فکشان برای گرفتن ساس ها، کرم ها، پستانداران کوچک، ماهی، میوه، دانه ها و شهد استفاده می کنند. پرندگان در کنترل طبیعی حشرات و در پراکندگی تخم گیاهان نقش خیلی مهمی بازی می کنند. بعضی از پرندگان، مثل مرغ مگس خوار شهد خوار، گرده افشان های مهم بعضی از گیاهان گلدار هستند.

لانه ها و تخم ها:

پرندگان جوجه هایشان را در تخم هایی با پوسته های محکم به دنیا می آورند که بعد از مدت زمانی جوجه ها از تخم در می آیند. بعضی از پرندگان مانند مرغ ها، هر روز تخم می گذارند. برخی از پرندگان هم ممکن است سال ها بین هر تخم گذاری فاصله بیندازند.

شترمرغ در میان پرندگان بزرگ ترین تخم ها را می گذارد که بیش از 11 در 18 سانتی متر محیط و وزنی 1400 گرمی دارند.

پرندگان لانه هایشان را برای تولید مثل در درختان، روی صخره ها یا روی زمین می سازند. بیشتر پرندگان دست کم به وسیله یکی از والدین مورد مراقبت قرار می گیرند تا وقتی که بتوانند پرواز کنند و غذایشان را به دست آورند.

دوره نهفتگی تخم های پرنده از گونه ای به گونه ای دیگر متفاوت است. همچنین بعضی از تفاوت ها به دما بستگی دارد.

بعضی از پرندگان مانند فاخته تخم هایشان را در لانه پرندگان دیگر می گذارند. پرنده بزرگسال هم بی اطلاع از این که این تخم فاخته است، از آن مراقبت می کند. بعضی از فاخته ها حتی تخم های دیگرشان را در لانه می کشند تا مطمئن شوند که تخمشان غذای کافی به دست می آورد.

مهاجرت

گونه های پرندگان برای تکثیر و به دست آوردن غذا در تابستان به سمت آب وهواهای خنک تر مهاجرت می کنند و سپس در زمستان به آب و هواهای گرم تر برمی گردند. به طور دقیق مشخص نیست که پرندگان هنگام مهاجرت چگونه هدایت می شوند، اما بسیاری از افراد برای پرده برداشتن از این راز که پرندگان چگونه می فهمند که به کجا باید پرواز کنند، مطالعه می کنند.

طبقه بندی پرندگان:

پرندگان به طبقه زیست شناسی اوس Aves تعلق دارند و در همه جای زمین زندگی می کنند. پرندگان جزو آمنیوت ها amniotes هستند. این گروه از جانوران همه چیز خوارانی هستند که تخم می گذارند و از تخم هایشان با دراز کشیدن بر رویشان محافظت می کنند و گروهی که شامل جانورانی در بین پستانداران، پرندگان، دایناسورها و خزندگان هستند را شامل می شوند. حدود 9000 گونه مختلف از پرندگان وجود دارد که به 146 خانواده تقسیم شده اند.

تکامل پرندگان:

پرندگان شاید از دایناسورهای گوشتخوار (تروپودها) در طول دوره مزوزوئیک، در حدود 150 میلیون سال پیش) تکامل پیدا کرده باشند. پرندگان اولیه در دهانشان دندان و روی بال هایشان چنگال هایی داشتند.

آواز پرندگان:

پرندگان آواز زیبایی دارند و آوازهای گوناگونی هم می خوانند. بسیاری از پرندگان آواز خوان هر سال کمیاب تر می شوند.

پرندگان آوازخوان یک اندام  صوتی به نام سیرنیکس syrinx دارند که در گلویشان قرار گرفته. سیرینکس عضلانی دو نیمه دارد که هر لرزش آن آوازهایی تولید می کند، چنان که پرنده می تواند در یک آن دو نت را بخواند. برای خواندن، یک پرنده هوا را از شش هایش از میان سیرینکس می دمد.

آیا پرندگان زانو دارند؟ چرا پاهایشان به طرف پشت خم می شود؟

بله، پرندگان زانوهایی دارند (زانوها اغلب زیر پرهایشان هستند و به سادگی قابل دیدن نیستند). زانوهای پرندگان مثل زانوهای ما خم می شوند. بخشی از پاهای پرنده که در موقع راه رفتن به عقب خم می شود، قوزک پا است.

ضربان قلب و تنفس:

پرندگان برای پرواز کردن، به مقدار زیادی اکسیژن نیاز دارند که آن را از راه تنفس از هوا و با استفاده از شش به دست می آورند. پرندگان همچنین به سیستم گردش خون قوی نیاز دارند که شامل یک قلب قوی است تا اکسیژن را در بدنشان گردش دهد. قلب یک پرنده خیلی سریع تر از قلب ما می زند. قلب مرغ مگس خوار حدود 1000 بار در هر دقیقه می زند. قلب انسان حدود 60 تا 90 بار در هر دقیقه می زند.

پرندگان با استفاده از سیستم بی همتایی که هوا را در مسیری یکطرفه از میان سیستم تنفسی رد می کند، تنفس می کنند. سیستم تنفسی پرندگان خیلی کارا است و از سیستم تنفسی ما کاراتر است.

پرندگان دو شش نسبتاً کوچک دارند (جایی که تبادل گاز در آن انجام می شود)، اما شش ها به وسیله کیسه های هوای ریه مانند (جایی که هیچ تبادل گازی رخ نمی دهد) تقویت شده اند. این کیسه های هوا به طور دایم شش ها را باد کرده نگه می دارند (حتی موقعی که پرنده هوا را بیرون می دهد). در حالی که شش های ما به طور متناوب پرو خالی می شوند. سیستم تنفسی پرنده 20 درصد حجم پرنده را گرفته (سیستم تنفسی ما تنها پنج درصد حجم ما را گرفته).

در سیستم تنفسی پرنده، هوا ابتدا از میان کیسه های هوا جریان می یابد (که حتی در داخل استخوان های خالیشان واقع شده) که هوای اکسیژن دار تازه را مستقیم به داخل شش های تیوب مانند جاری می کند. هم موقعی که پرنده می دمد و هم هنگامی که باز می دمد.

این سیستم، کارایی پرنده را در تنفس افزایش می دهد و به او اکسیژن کافی برای پرواز می دهد.

منبع: http://www.enchantedlearning.com/subjects/birds/

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

اهداف مهم دروس پایه دوم ابتدایی و چگونگی ارزشیابی دروس

ارزشیابی دروس پایه دوم به صورت ارزشیابی توصیفی می باشد و برای همین در این ارزشیابی باید موارد مهمی را مورد توجه قرار داد :

1- استفاده از همه ی ابزارهای روش توصیفی مانند : آزمونهای عملکردی ، مداد کاغذی و فعالیتهای خارج از کلاس ، پوشه کار ، فعالیتهای عملی و دست ورزی ، تکالیف باید مد نظر قرار گیرد ، یعنی فقط به آزمون مداد کاغذی متکی نباشیم و همه ی فعالیتهای دانش آموز در نمره ارزشیابی محصل مستقیما" تاثیر دارد و باید ارزیابی شود .

2- دروس پایه دوم به دو دسته ی شفاهی و کتبی تقسیم می شود که معلمان باید موارد زیر را مد نظر قرار دهند .

الف : دروس قرآن ، فارسی ، هدیه های سماآسمان (دینی ) ، علوم و هنردروس شفاهی هستند که همکاران برای هریک از دروس با نکات زیر توجه داشته باشند :

درس هدیه های آسمان آزمون پایان ترم ندارد و معلم باید در طول سال تحصیلی نمره مستمر بدهد و در پایان معدل نمره را در چک لیست قرار دهد .

 در درس قرآن هدف حفظ سوره های کتاب می باشد و برداشتی از پیامهای قرآنی و داستانهای قرآن که معلم با توجه به فعالیتهای دانش آموز این موارد را باید مد نظر قرار دهد .

دردرس فارسی به علاوه بر متن دروس کتاب به حکایتهاو شعرها و داستانها هم توجه داشته باشد و در آزمونها پرسش از این متون را در نظر بگیرد و همچنین از نکات دستوری و بقیه تمرینات کتاب هم پرسش کند .

در درس علوم نیز به اهداف کتاب ، فعالیتهای خارج از کلاس و آزمایشاتی که درطول سال انجام داده پرسش کند .

در درس هنر نیز می توانید از کل فعالیتهای دانش آموز که انجام داده استفاده کنید یا یک آزمون هنر هم بگیرید .

ب ) دروس ریاضی ، املا و بنویسیم یا همان فارسی نوشتاری جز دروسی هستند که آموزگار علاوه بر آزمون کتبی یا مداد کاغذی به فعالیتها و تکالیفی که در این رابطه در طول سال به بچه ها داده است توجه داشته باشد .

حالا همکاران با توجه به اینکه در ارزشیابی توصیفی نمونه سوال هماهنگ نداریم می توانند با توجه به اهداف کتاب سوالات خود را تنظیم کنند .

 

 

ریاضی :

مهمترین اهدافی که در درس ریاضی مهم است عبارتند از :

عددنویسی دو رقمی و سه رقمی ، جمع و تفریق  با انتقال دو رقمی و مخصوصا" سه رقمی ، الگویابی اعداد سه رقمی و دو رقمی ، اشکال هندسی ، شباهتها و تفاوتهای اشکال هندسی ، تقارن دوقسمتی و چهار قسمتی ، ساعت ، سکه ، تقریب گرد کردن و قطع کردن ،واحد اندازه گیری ، تبدیل واحدها به همدیگر ، مسئله جمع و تفریق اعداد سه رقمی ضرب ، احتمالات ، کسر،  آمار و نمودار

تعداد سوالات نه خیلی کم باشد نه خیلی زیاد و بین 15 تا 17 سوال باشد و سعی کنید سوالات در حد توانایی بچه ها باشد و واضح و روشن باشد .درضمن اگر دانش آموزی آزمون را نمره ی پایینی گرفت دوباره آزمون بگیرید زیرا مزیت ارزشیابی توصیفی تکرار آزمون می باشد و پیدا کردن نقاط ضعف.

فارسی نوشتاری

اهداف

کلمات مخالف ،کلمات مشترک معنی کلمات جمع کلمات « ان ، ها ، گان »کلمات ترکیبی : بی ، با ، نا ، گاه ، خانه ، ی صداهای شکل واو،  صداهای شکل ی ، صداهای شکل هـ ، مرتب کردن جملات، پرسشی کردن جملات ،

 تغییر جملات با افعال ،  قرار دادن علائم نگارشی نقطه ، ویرگول ، نقل قول و ... در جملات ، اضافه کردن کلمه به جمله ، جمله سازی با چند کلمه در یک جمله ، صفات اشاره این و آن  ، صفات تر و ترین ، کامل کردن جملات

 دسته بندی کلمات در جدول ،  جمله سازی با کلمات هم شکل و هم صدا مثل شیر ، سیر ، تصویر خوانی و نوشتن جملات با توجه به تصویر ، نوشتن جملات از زبان دیگران مثل کفش ، گل و ... جمله سازی با کلمات  ، هر کلمه تو را به یاد چه کلماتی می اندازد.

پاسخ به پرسشهایی که مطرح می شود مثل اگر عکاس بودی ازکجا عکس می گرفتی ؟

املا

تعداد سطر املا در پایه دوم بین 9 تا 10جمله مهم است که در این جملات باید از کلمات مهم که یکی از حروف ( ص ض ط ظ ث ذ ح ) و کلماتی که نشانه واو در آن ها بی صدا ، صدای أ ، و نشانه « ی » که صدای آ می دهد استفاده شود .

در ضمن علامت تشدید را غلط نگیرید و دادن تمرین املایی هم اختیاری است و تا چهار تا پنج سوال می توانید بدهید .موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : | | نویسنده : مدیر |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.